اهل سنت دات کام

 • حفاظت اسرار کار:
 • درستکاری و انجام کار به همان شیوه‌ای که توافق شده است.
 • تکالیف کارگران:
 • بزرگداشت زن در اسلام
 • گروه مخالف و هم‌پیمان
 • تعامل با گروه منافقان
 • ارتباط مسلمان با غیر مسلمان
 • دین اسلام مردم را به همراهی و دوستی با همنشین صالح تشویق نموده
 • وفا و وفاداری
 • شجاعت
 • سخاوت
 • عزّت نفس
 • بدون تردید صبر معیار و اصل فضایل است،

تبلیغات

بزودی

داغ ترین اخبار