اهل سنت دات کام

 • سلام درختان و کوه‌ها بر پیامبر صلی الله علیه وسلم
 • سلام‌کردن سنگ به پیامبر
 • معجزه پیامبر، شفای بیماری -به اذن الله تعالی-
 • افزایش آب و بیرون آمدن آن از میان انگشتان شریف پیامبر
 • ممعجزه افزایش غذا
 • ردّ دسیسۀ مخالفان مبنی بر نسبت‌دادن ترور به اسلام و مسلمانان
 • حمایت از محدودۀ اسلام و دفاع از آن، ترور نیست
 • دین اسلام آزادی‌ها را تضمین و منظّم کرده است
 • اسلام تجاوز و ستم فرد بر خودش را نیز حرام کرده است
 • اسلام به دنبال حفظ جان‎هاست (۲)
 • اسلام به دنبال حفظ جان‎هاست (۱)
 • اسلام به دنبال حفظ اموال است
 • تحریم کار نامشروع:

تبلیغات

بزودی

داغ ترین اخبار