اهل سنت دات کام

 • آداب اختلاف: داشتن حسن ظن نسبت به مخالف، و عدم متهم ساختن او به سوءنیت یا ترور شخصیتی‌اش
 • آداب اختلاف: اخلاص، و دوری از هوی و هوس
 • اختلاف در فهم بعضی از نصوص شرعی
 • اختلاف در حجیت برخی از ادله
 • فرق بین معجزات پیغمبران و سایر امور خارق العاده
 • اقسام معجزه
 • شروط معجزه:
 • تعریف معجزه در اصطلاح:
 • مجزه در لغت:
 • دلالت سنّت بر احکام
 • احکامی که سنّت آورده است
 • قول راجح در قبول خبر آحاد
 • شرایط احناف برای قبول خبر آحاد

تبلیغات

بزودی

داغ ترین اخبار