اساس نیوز

 • مولوی عبدالباری صالحی: اجرای فرمان اخیر رهبری فتنه های دشمنان را نقش بر آب می کند
 • رد یک شبهه مدافعان تکفیر در زمینه اعلام کفر کافر
 • دکتر کشمیری: مذاهب اربعه اهل سنت توسل را به شخص خاصی محدود نکرده اند
 • آشنایی اجمالی با امام شافعی رح (بانی مکتب فقه شافعی)
 • اهل سنت ایران و ضرورت های هوشمندی
 • بررسی راهکارهای برون رفت از افراط وتکفیر
 • آداب و شیوه های مباحثه اسلامی
 • تکفیر بی رویه و مبانی فقهی
 • حرمت تکفیر اهل قبله در منابع معتبر حدیثی
 • افندی برزکوهی:دنیای اسلام گرفتار عدم تحمل و تعصبات غیر ضروری شده است
 • مبانی اعتقادی جریان های تکفیری وحرمت تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای اسلام
 • حرمت تکفیر اهل قبله
 • راه مقابله با طاعون و سرطان فکری افراط گرایی

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

داغ ترین اخبار