سایت جلال جلالی زاده

 • روز حافظ گرامی باد
 • زکات فطر وآشفتگی در فتاوای علمای اهل سنت ایران در این مورد
 • این شرایط به نفع هیچ‌کس نیست
 • روحانی با کوردها “صادق” نبود
 • مقاصد شریعت بهترین راه رسیدن به وحدت
 • جفای متفقهان بر شریعت سمحه و سهله
 • زلزله و خرافات
 • تألمات شدید روحی کوردها
 • مشکل ما ملی است یا مذهبی؟
 • پیام رفراندم
 • نمایندگی مجلس مهمتر است یا شورای شهر؟
 • چرا سلامت روان رانندگان مهم است
 • ملتی که بر اساس شایعات سرنوشتش را تعیین کند هرگز به مقصد نمی رسد

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

داغ ترین اخبار