تابش

  • نور تلفن و تبلت تنظیم ساعت بدن را به هم می‌زند
  • تغذیه و سلامت – تابش
  • فعالیت زیاد در شبکه‌های اجتماعی افسردگی می آورد
  • استفاده افراطی از اینترنت نشانه وجود مشکلات روانی است
  • استفاده زیاد از موبایل پیرچشمی می آورد
  • امید متخصصان انگلیسی به تولید “قرص آسم”
  • راهکارهای کمکی برای کاهش دمای بدن در گرما
  • انسداد ریه، سومین عامل مرگ‌ومیر جهان در سال ۲۰۳۰

تبلیغات

بزودی

داغ ترین اخبار