گرگیچ

 • اعتراض و افشاگری علیه ظالم یکی از وظایف اسلامی به شمار می رود
 • برقراری عدالت و رعایت مساوات ضامن امنیت بشر است
 • برپایی نماز جماعت یکی از شعائر دینی محسوب می شود
 • جوانان به خواندن نماز جماعت اهتمام داشته باشند
 • اهل بیت پیامبر (ص) را منحصر به چند نفر نکنیم
 • سحرو جادو از گناهان کبیره به شمار می رود
 • علما و مسئولین با رمالان و تعویذ نویسان مبارزه کنند
 • زنان در پاداش اعمال نیک و تقوا با مردان برابری دارند
 • زن در دین اسلام جایگاه ویژه ای دارد
 • شیخ الحدیث مولانا حسین پور مظهر تواضع و فروتنی بود
 • Default Web Site Page
 • توبه بازگشت به سوی خداوند متعال است
 • عمل قربانی فقط باید برای الله ذوالجلال باشد

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

داغ ترین اخبار