الخلیل

 • خلاصه تفسیر سوره عنکبوت ، ،روم ، لقمان ، سجده و احزاب (شب ۲۱رمضان۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره قصص (شب ۲۰ رمضان۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره فرقان ،شعرا و نمل (شب ۱۹ رمضان ۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره مومنون ،نور و فرقان (شب ۱۸ رمضان ۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره کهف (شب شانزدهم رمضان ۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره اسراء (شب پانزدهم رمضان۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره رعد ، حجر و نحل (شب چهاردهم رمضان ۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره یوسف (شب سیزدهم رمضان ۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیرسوره هود (شب دوازدهم رمضان ۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره توبه و یونس(شب ۱۱ رمضان۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره انفال و توبه (شب دهم رمضان ۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره اعراف (شب نهم رمضان ۱۴۳۹)
 • خلاصه تفسیر سوره انعام (شب هشتم رمضان ۱۴۳۹)

تبلیغات

بزودی

داغ ترین اخبار