نتایج جستجو برای:

خطبه فارسی اهل سنت

 • خطبات سال ۱۳۹۵
 • بخشی از خطبات سال ۹۴
 • صحبت کردن در خطبه عربی جمعه‌/ درود خواندن با صدای بلند در اثنای خطبه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 27 اسفند ماه پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 14 آبان ماه 95 پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 28 آبان ماه 95 پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 3 دی ماه پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 10 دی ماه پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 8 بهمن ماه پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 16 مهر ماه 95 پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 21 آبان ماه 95 پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 5 آذر ماه 95 پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 19 آذر ماه 95 پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 17دی ماه پاوه
 • فايل صوتي نماز جمعه مورخ 6 بهمن ماه سال 1391 پاوه
 • گزارش خطبه‌های نماز جمعه 15 بهمن ماه پاوه
 • نماز جمعه مورخ 4مهرماه سال 1393 پاوه / فايل صوتي
 • نماز جمعه مورخ 10 بهمن ماه سال 1393 پاوه / فايل صوتي
 • نماز جمعه مورخ25 مهرماه سال 1393 پاوه / فايل صوتي
 • نماز جمعه مورخ 8 اسفند ماه سال 1393 پاوه / فايل صوتي

تبلیغات

بزودی

داغ ترین اخبار