تبلیغات

افغانستان و تاجیکستان – وااسلاماه

Article Image

Warning: include_once(/home/vaislama/public_html/wp-content/plugins/wp-ffpc/wp-ffpc-acache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/vaislama/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 43

Warning: include_once(): Failed opening '/home/vaislama/public_html/wp-content/plugins/wp-ffpc/wp-ffpc-acache.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/vaislama/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 43
افغانستان و تاجیکستان – وااسلاماهhttp://vaislamah.com پایگاه تخصصی اهل سنت ایرانFri, 26 Jan 2018 09:39:42 +0330fa-IR hourly 1 مولانا عبدالحمید انفجارهای اخیر کابل را محکوم کردندhttp://vaislamah.com/%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84/ http://vaislamah.com/%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84/#respondSat, 03 Jun 2017 19:55:10 +0000http://vaislamah.com/?p=25308 ناامنی در افغانستان از «نتایج اشغالگری و دخالت قدرت‌های خارجی» است و محکوم می باشد

نوشته مولانا عبدالحمید انفجارهای اخیر کابل را محکوم کردند اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]> http://vaislamah.com/%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84/feed/0گلبدین حکمتیار پس از دو دهه وارد پایتخت افغانستان شدhttp://vaislamah.com/%da%af%d9%84%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa/ http://vaislamah.com/%da%af%d9%84%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa/#commentsThu, 04 May 2017 08:57:59 +0000http://vaislamah.com/?p=24831حزب اسلامی تحت قیادت گلبدین حکمتیار تنها حزب اسلام گرای مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان است

نوشته گلبدین حکمتیار پس از دو دهه وارد پایتخت افغانستان شد اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%da%af%d9%84%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa/feed/2به درخواست دولت افغانستان، تحریم های «حکمتیار» برداشته شدhttp://vaislamah.com/%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c/ http://vaislamah.com/%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c/#respondSat, 04 Feb 2017 18:04:48 +0000http://vaislamah.com/?p=23810قراراست شاخه ی نظامی حزب اسلامی منحل و شاخه ی سیاسی آن در داخل کشور فعال بماند

نوشته به درخواست دولت افغانستان، تحریم های «حکمتیار» برداشته شد اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/0کبیری: رحمان تیر خلاص را به سازش‌نامه صلح تاجیکستان شلیک کردhttp://vaislamah.com/%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b5/ http://vaislamah.com/%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b5/#respondThu, 02 Jun 2016 21:03:38 +0000http://vaislamah.com/?p=19370آقای کبیری گفت که اعضای این حزب پس از گفتگو واکنش رسمی خود را درباره این اقدامات اعلام خواهند کرد و در عین حال افزود که این اقدامات دولت.

نوشته کبیری: رحمان تیر خلاص را به سازش‌نامه صلح تاجیکستان شلیک کرد اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b5/feed/0هبت الله آخند زاده بعنوان رهبر جدید طالبان انتخاب شدhttp://vaislamah.com/%d9%87%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b7%d8%a7/ http://vaislamah.com/%d9%87%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b7%d8%a7/#respondWed, 25 May 2016 09:50:16 +0000http://vaislamah.com/?p=19068رهبر جدید جنبش طالبان افغانستان انتخاب شد .

نوشته هبت الله آخند زاده بعنوان رهبر جدید طالبان انتخاب شد اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d9%87%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b7%d8%a7/feed/0دومین رهبرگروه طالبان در حمله هوایی آمریکا کشته شدhttp://vaislamah.com/%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%da%a9/ http://vaislamah.com/%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%da%a9/#respondSun, 22 May 2016 10:25:22 +0000http://vaislamah.com/?p=18990رهبر گروه طالبان در حمله هوایی آمریکا کشته شد .

نوشته دومین رهبرگروه طالبان در حمله هوایی آمریکا کشته شد اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%da%a9/feed/0توافق نامه صلح افغانستان با حزب اسلامی حکمتیار امضا شدhttp://vaislamah.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/ http://vaislamah.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/#respondWed, 18 May 2016 18:33:15 +0000http://vaislamah.com/?p=18786معاون رئیس اجرایی گفت که امتیاز‌هایی مانند دادن پست وزارت خانه، ولایت و یا سفارت به حزب اسلامی در این پیشنویس وجود ندارد

نوشته توافق نامه صلح افغانستان با حزب اسلامی حکمتیار امضا شد اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/feed/0تبدیل مساجد به کارگاه خیاطی در تاجیکستان!http://vaislamah.com/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa/ http://vaislamah.com/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa/#respondThu, 18 Feb 2016 11:12:46 +0000http://vaislamah.com/?p=16488ادامه روند تعطیلی مساجد در تاجیکستان و یا تبدیل آنها به کارگاه ها !

نوشته تبدیل مساجد به کارگاه خیاطی در تاجیکستان! اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa/feed/0اقدام جدید دولت تاجیکستان در ممنوع کردن حج خانه خدا !http://vaislamah.com/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3/ http://vaislamah.com/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3/#commentsFri, 15 Jan 2016 20:54:41 +0000http://vaislamah.com/?p=15990حکومت بی خرد تاجیکستان در اقدامی جاهلانه و با بهانه های پوچ خودرا در جایگاه شارع اسلام قرار میدهد .

نوشته اقدام جدید دولت تاجیکستان در ممنوع کردن حج خانه خدا ! اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3/feed/1بخش دوم گفتگو با رهبر نهضت اسلامی تاجیکستانhttp://vaislamah.com/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/ http://vaislamah.com/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#respondFri, 15 Jan 2016 05:48:22 +0000http://vaislamah.com/?p=15985بخش دوم و پایانی مصاحبه با دکتر محی الدین کبیری رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان.

نوشته بخش دوم گفتگو با رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/0

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار