تبلیغات

جهان اسلام و مسلمانان – وااسلاماه

Article Image

Warning: include_once(/home/vaislama/public_html/wp-content/plugins/wp-ffpc/wp-ffpc-acache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/vaislama/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 43

Warning: include_once(): Failed opening '/home/vaislama/public_html/wp-content/plugins/wp-ffpc/wp-ffpc-acache.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/vaislama/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 43
جهان اسلام و مسلمانان – وااسلاماهhttp://vaislamah.com پایگاه تخصصی اهل سنت ایرانFri, 05 Jul 2019 20:50:13 +0430fa-IR hourly 1 جداسازی کودکان مسلمان ازخانواده هایشان بمنظور شستشوی مغزی درچینhttp://vaislamah.com/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b4/ http://vaislamah.com/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b4/#commentsFri, 05 Jul 2019 20:50:13 +0000http://vaislamah.com/?p=37379بازداشت صدها هزار مسلمان اویغور در منطقه شین جیانگ در غرب چین و شستشوی مغزی کودکان شان

نوشته جداسازی کودکان مسلمان ازخانواده هایشان بمنظور شستشوی مغزی درچین اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]> http://vaislamah.com/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b4/feed/2«شینید اوکانر» خواننده مشهور ایرلندی مسلمان شدhttp://vaislamah.com/%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d9%86%d8%af%db%8c/ http://vaislamah.com/%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d9%86%d8%af%db%8c/#commentsFri, 26 Oct 2018 22:12:30 +0000http://vaislamah.com/?p=35002شینید اوکانر خواننده زن مشهور ایرلندی، روز پنجشنبه ۲۵ اکتبر اعلام کرد، به دین اسلام گرویده و نام خود را نیز به «شهدا» تغییر داده است

نوشته «شینید اوکانر» خواننده مشهور ایرلندی مسلمان شد اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d9%86%d8%af%db%8c/feed/3مسلمانان چین؛ این بار تخریب مسجد جامع توسط حکومتhttp://vaislamah.com/%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%86%d8%9b-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%aa/ http://vaislamah.com/%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%86%d8%9b-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%aa/#commentsFri, 10 Aug 2018 17:56:44 +0000http://vaislamah.com/?p=34308حکومت چین در ادامه اقدامات اسلام ستیزانه خود اعلام کرده است که مسجد جامع ویژو درغرب چین را تخریب خواهد کرد

نوشته مسلمانان چین؛ این بار تخریب مسجد جامع توسط حکومت اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%86%d8%9b-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%aa/feed/5قصاب مسلمانان در بوسنی به حبس ابد محکوم شدhttp://vaislamah.com/%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85/ http://vaislamah.com/%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85/#respondWed, 22 Nov 2017 19:35:21 +0000http://vaislamah.com/?p=27597در سال 1995 در دو شهرسربرنیتسا و سارایوو پایتخت بوسنی، هزاران مسلمان مظلومانه کشته شدند

نوشته قصاب مسلمانان در بوسنی به حبس ابد محکوم شد اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85/feed/0آشنایی با اوضاع سیاسی، قومی و دینی ترکمنستانhttp://vaislamah.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85/ http://vaislamah.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85/#commentsSun, 27 Aug 2017 04:45:52 +0000http://vaislamah.com/?p=26511جمهوری ترکمنستان دارای جمعیتی بیش از 5 میلیون نفری با اکثریتی مسلمان و نظام حکومتی سکولار در جنوب غربی آسیای مرکزی

نوشته آشنایی با اوضاع سیاسی، قومی و دینی ترکمنستان اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85/feed/1دارالعلوم دیویند، بزرگترین دانشگاه اسلامی هند به روایت تصویرhttp://vaislamah.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7/ http://vaislamah.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7/#commentsWed, 05 Jul 2017 18:04:50 +0000http://vaislamah.com/?p=25881معرفی دارالعلوم دیوبند بزرگترین دانشگاه اسلامی در هند و تاثیرگذار در بخش بزرگی از جهان اسلام

نوشته دارالعلوم دیویند، بزرگترین دانشگاه اسلامی هند به روایت تصویر اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7/feed/1تصاویری از عید فطر در کشورهای مختلف جهانhttp://vaislamah.com/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ac%d9%87%d8%a7/ http://vaislamah.com/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ac%d9%87%d8%a7/#respondMon, 26 Jun 2017 09:07:41 +0000http://vaislamah.com/?p=25750تصاویر دیدنی از مراسمات عید سعید فطر در نقاط مختلف دنیا

نوشته تصاویری از عید فطر در کشورهای مختلف جهان اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ac%d9%87%d8%a7/feed/0آشنایی با کشور ژاپن و اوضاع مسلمانان این کشورhttp://vaislamah.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c/ http://vaislamah.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c/#commentsSat, 10 Jun 2017 20:57:32 +0000http://vaislamah.com/?p=25436آشنایی با کشور ژاپن ، موقعیت جغرافیایی ، تاریخچه ورود اسلام و اوضاع مسلمانان ساکن در این کشور

نوشته آشنایی با کشور ژاپن و اوضاع مسلمانان این کشور اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c/feed/1چین انتخاب نام پیامبر اسلام را برای کودکان مسلمان ممنوع کردhttp://vaislamah.com/%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af/ http://vaislamah.com/%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af/#commentsThu, 27 Apr 2017 20:17:22 +0000http://vaislamah.com/?p=24755حکومت چین در اقدام بی شرمانه انتخاب نام «محمد» را برای کودکان مسلمان سین‌کیانگ ممنوع کرد

نوشته چین انتخاب نام پیامبر اسلام را برای کودکان مسلمان ممنوع کرد اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af/feed/3تاریخچه اسلام در کشور چین و اوضاع فعلی مسلمانان این کشورhttp://vaislamah.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/ http://vaislamah.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/#commentsSun, 16 Apr 2017 21:28:20 +0000http://vaislamah.com/?p=24638با اوضاع و احوال مسلمانان چین در گذشته و حال آشنا شوید

نوشته تاریخچه اسلام در کشور چین و اوضاع فعلی مسلمانان این کشور اولین بار در وااسلاماه منتشر شد.

]]>http://vaislamah.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/feed/1

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار