تبلیغات

حکم موهای جدا شده از بدن

Article Image

images.jpگgحکم موهای جدا شده از بدن
سوال: موهایی که از ریش انسان می افتد یا موهایی که از یک قبضه بیشتر باشند و قطع شوند ، این موها دفن گردند یا انداخته شوند؟
جواب: موهای قطع شده ، ناخن ها و یا هر قسمتی از اعضای بدن انسان که جدا می گردد دفن کرده شوند و اگر بجای دفن کردن در جایی محفوظ گذاشته شوند باز هم جایز است ، البته از انداختن آنها در اماکن نجس و کثیف خودداری شود، زیرا  از این عمل  احتمال بیماری وجود داردو خلاف حرمت اعضای انسانی نیز می باشد.
و فی الشامیه قال: فاذا قلم اظفاره او جزّ شعره ینبغی أن یدفنه فان رمی به ، فلا بأس و أن القاه فی الکنیف أو فی المغتسل کره لانه یورث داء.
[ بهشتی گوهر 116]

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار