تبلیغات

خدمت به والدین مقدم است یا تعلیم و تکمیل تحصیل

Article Image
untitledخدمت به والدین مقدم است یا تعلیم و تکمیل تحصیل

س1: بنده قرآن مجید را حفظ نموده و مدتی است به تحصیل علوم عربی مشغول هستم ، قصد دارم دروس حوزوی را به پایه تکمیل رسانده و به خدمت دین مشغول شوم ، لیکن والدینم اصرار بر این را دارند تا تحصیل علوم دینی را رها کرده و به شغلی دنیوی روی آورم، فی الحال در دو راهی گیر کرده ام، آیا گنجایش دارد به طور موقت با والدین خود قطع رابطه کرده و جهت ادامه تحصیل به جایی دیگر هجرت کنم یا خیر؟

ج:اگر والدینتان نیاز مبرم به خدمت و اعانت شما دارند و نمی توان آنها را تنها گذاشت ، و تو هم به نحو احسن قادر به خدمت رسانی هستی و علاوه از شما شخص دیگری از پس این کار برنمی آید؛ پس در همچنین صورتی تنها گذاشتنشان و هجرت نمودن برای ادامه ی تحصیل به صلاح نیست، بلکه بهتر همین است که فی الحال به خدمت آنان مشغول باشی و در اوقات فراغت و مناسب به فراگیری علوم شرعی بپردازی.

البته در صورتی که آنها نیازمند به خدمت و اعانت شما نباشند و یا افراد دیگر خانواده می توانند این مسئولیت را بر عهد گیرند در همچنین صورتی می توانی به ادامه ی تحصیل علوم دینی بپردازی به شرط اینکه شکل و تصویر تقابل در آن دیده نشود و حق تلفی آنها هم نباشد1.

چنانچه از عبارتهای کتابهای زیر پاسخ این مسئله روشن می باشد:

1: در الدرالمختار وارد شده: و اعلم ان تعلم العلم یکون فرض عین، و هو یقدر ما یحتاج لدینه، و فرض کفایه، و هو مازاد علیه لنفع غیره.2

فرا گرفتن علم به اندازه ای که برای دینش ضروری می باشد فرض عین می باشد، و در صورتیکه اضافه بر ان باشد فراگیریش فرض کفایه می باشد.

لایحل سفر فیه خطر الا باذنهما ( ای باذن الوالدین ) ، و ما لاخطر فیه یحل بلاإذن منه ، و منه السفر فی طلب العلم .

در مسافرتی که خطر در پیش رو می باشد بدون از اجازه ی پدرو مادر به مسافرت رفتن جایز نمی باشد، البته اگر در آن سفر خطری نمی باشد بدون اجازه ی آنان به مسافرت رفتن اشکالی نخواهد داشت، سفر برای فراگیری علوم دینی از همین قبیل مسافرتها می باشد.

2: علامه ابن عابدین Y می فرماید: لانه أولی من التجارة اذا کان الطریق آمنا و لم یخف علیهما الضیعه1

زیرا از سفر تجارت اولی تر می باشد، در صورتیکه مسیر مسافرت مأمون باشد .و هیچگونه خطر ضیاع بر آنها نباشد.

2: بازهم در درمختار مذکور است: و له الخروج لطلب العلم الشرعی بلاأذن والدیه لو ملیحا 2

 وی می تواند بدون از اجازه ی والدین به طلب علم شرعی برود به شرط اینکه بداند واقعا به آن نیاز دارد.


1 : (فتاوی محمودیه/باب حقوق الوالدین و غیرهما/19/30).

2 : المقدمه 1/42 

1.(رد المحتار، کتاب الجهاد ، مطلب طاعه الوالدین فرض عین 4/125)

2.(کتاب الحظر و الاباحه ، فصل فی البیع 6/406)  کذا فی خلاصه الفتاوی ـ فتاوای هندیه .

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار