تبلیغات

خدایا بجزتو کسی را ندارم

Article Image

0.100026001284884737_ya_allah_by_asr_entezar_20100521_1569737093
 
از یار:
خدایا! ای آنکه  ز احوالم در جریانی و میدانی چه کاره ام و چه می کنم و در فکر و سرم چه می پرورانم، اما می دانم که دوستم داری چون تا بحال رازم را به کسی نگفته و رسوایم ننموده ای، این را هم می دانم که تنها ذاتی هستی که بر عهدت ایستاده ای زیرا قولت راستین اقوال و عهدت محکمترین عهدها می باشد، ای آن که علیم و قادر و ستار العیوبی ازت خواهشی دارم و آن اینکه خوب می دانم که چقدر بدم و چقدر عهدها را می شکنم و چقدرمی گویم و لی در گفتارم عمل به ندرت  پیش می آید، خداجون لطفی کن زیرا قلم عفو بخشش در دست تو است  پس بیا قلم عفوی بر این سیاه کاریهایم بکش و آن نیرو توانی عطایم کن که مرا بسویت بکشاند و نگذارد که دامهای پهن شده ی ابلیش و حواریانش مرا صید بنمایند و رسوای صحرا و دمن و شهر بگردانند،

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار