تبلیغات

انجیر

Article Image

انجیر
نام علمی  این رستنی ficus Carical و در عربی تین  ودر کردی هنجیر گویند و آن بر درختی است که دارای  برگهای شکافدار و در جاهایی که زمستان سخت نباشد به ثمر می رسد و به اقسام گوناگون پیدا می شود، یک قسم آن معروف به انجیر هندی است که در کشورهای گرم مانند هندوستان می روید و بسیار تنومند است ، قسم دیگر آن در سرزمینهای  گرم جنوب آسیا واسترالیا می روید وبلندی آن تا چهل متر می رسد و از شیرابه ای که از ساقه ی آن می گیرند کائوچو درست می کنند . قسم دیگرش که در ایران ودر کشورهای دیگر سبز می شود میواش شیرین و گوشتدار و درون آن پر از دانه های بسیارریز است ، در میان کردها دمکرده میوه این درخت را برای لینت مزاج ورفع بواسیر به مصرف می رسانند . انجیر سرشار از ویتامینهای آ، ب،ث  وقند است؛انجیر مناطق گرمسیر شیرین تر بوده ؛وقتی کاملا برسد سی تا چهل درصد آن قند است .انجیر چون دارای دانه های ریزی است بر روی معده و روده ها خاصیت تقویت کننده  و ملین دارد . اگر انجیر را بپزند و به شکل کمپوت یا مربا درآورند برای اشخاصی که سوء هاضمه یا  یبوست دارند مفید است .ضماد خیلی گرم انجیر تازه یا خشک که در شیر یا آب پخته شود درد سوختگی ، دمل، سودا ،تومورهای متورم را تسکین داده و آنها را می رساند و در نتیجه زودتر سر وا می کند. برای آبسه های دندان باید انجیر را در آب یا شیر بپزند و آنرا یک ساعت روی آبسه نگهدارند . در مورد بواسیرهای متورم ، برگ انجیر را به آن می مالند تا خون از آن جاری شود. همچنین در درمان خفقان ،دردهای ریوی ونایچه ،اورام طحال ،بواسیر  عسر البول تجویز شده است.
منبع:طب سنتی در میان کردان/29

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار