تبلیغات

رأی چهار مذهب را درباره‌ی شکسته شدن وضوی زن و شوهر با لمس همدیگر توضیح دهید.

Article Image

شماره: 

0

حنفی می‌گوید اگر زن و شوهر همدیگر را لمس کنند وضوی آنها باطل نمی‌شود چون منظور از آیه‌ی شش سوره‌ی مائده، جماع است.
مالکی می‌گوید اگر زن و شوهر با شهوت همدیگر را لمس کنند وضو باطل می‌شود اما اگر بدون شهوت همدیگر را لمس کنند، وضو باطل نمی‌شود.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار