تبلیغات

شین آبادی دیگر در زاهدان

Article Image

(کانون فرهنگی حافظ)

شین آبادی دیگر در زاهدان…!!!

پیش دبستانی ودبستان اسوه حسنه زاهدان مرکزاستان سیستان وبلوچستان ، درفاجعه ای دردناک سه دانش آموزش را به طرز وحشتناکی ازدست داد ، طبق معمول بازداشت وجریان سازی ها شروع شد ، شین آباد دیگری متولد شد اما نه فقط سوختن و برشته شدن سروصورت دانش آموزان بلکه پرپرشدن گل عمر سه دانش آموزی که تا دقایق پیش ازاین فاجعه ، شادی کنان بافریادهایی کودکانه درکلاس شان سرشار ازانرژی وزندگی بودند .
مدیریت کلان ما باز فاجعه آفرید ، مدیرانی که درتنازعات درون گروهی ودرون حزبی برای شان نه جان ونه مال چنین اتفاقاتی اهمیت دارد ، فاجعه شین اباد نیز چنین شروع شد وسپس با پایان تلخی به فراموشی سپرده شد وبا بازیهای لجوجانه وگاه نابخردانه سیاسی آغاز شد تاقطار سریع السیر ضعفهای خانمانسوز بی کفایتی برخی مدیران به زاهدان برسد ، این قطار سه جنازه تحویل گرفت ودرکنار چهره های سوخته وازهم پاشیده شین آبادیها قرار داد.
هنوز در مدارس ما خصوصا مناطق نابرخوردار که بسیار هم زیاد اند از حداقلها وکمترینها استفاده میشود ، میگویند چرا از بخاری چکه ای استفاده میشود ؟!! آیا سیستان وبلوچستان با سرمای خشک و استخوان سوزش از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده است ؟!!
آیا مدارس غیردولتی که با دریافت هزینه های سنگین ازاولیا باید ظاهرا ب برخوردارترازدولتیها باشند تحت حاکمیت محکم بازرسان وسیستم نظارتی دقیق قرار دارند ؟ بازرسانی که احتمالا خود نیاز به بازرسی دیگر دارند وزنجیره ای که همچنان امتداد خواهد داشت.
مجلس برای توهین یک فرد به نماینده اش که هنوزهم شفاف سازی نشده جلسه غیرعلنی میگذارد وصدها ساعت نفر وقت این مردم بیچاره راتلف میکند اما این توان راندارد که در بودجه ریزیها وتصویب مواد وتبصره های بودجه ای چند درصد ، فقط چنددرصداز بودجه های هزاران میلیارد تومانی بسیاری از باصطلاح نهادهای فرهنگی موازی که اتفاقا هیچ نقش مثبتی در همگرای ویا فرهنگ سازی هم ندارند را به نفع تجهیز مدارس و استحکام سازی آنها و رهایی از یوغ وننگ مدارس کپری اختصاص دهد .
مجلسی که در جلسه غیر علنی اش فوران فحاشی وبی فرهنگی برخی نمایندگانی که از فضایل وعصاره این مردم اند سرنخ اولویت هایش را درهزارتوی سیاسی بازی گم کرده و این چنین است که هر ازگاهی ، فجایعی اینگونه رقت انگیز و تاسف بار از پهلوی آن زاییده میشود.
با بخشنامه ودستورالعمل نشده ونمی شود که اوضاع را سامان داد آن هم دربرهوت کویر بی مسئولیتی و نبود نظارت سالم ، مردم بااعتماد به مدارس فرزندانشان را برای ساعاتی به آنجا میفرستند که کودکانشان در آنجا احساس امنیت وآسایش کنند.
ماشین تبلیغاتی راخاموش کنید و دنیای تلخ واقعیات جامعه تان را باعقلانیت و انسانیت ببینید ، برای لحظه ای هم که شده شعور را جایگزین شعار کنیم.
#محمد_راعی_فرد

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار