تبلیغات

آغاز طرح درجه بندی جایگاه های سوخت ویژه شش ماهه دوم سال در زاهدان

Article Image


به گزارش سنت نیوز، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان گفت: در این طرح وضعیت سطح استانداردهای فنی، ایمنی، زیباسازی، تکریم ارباب رجوع و خدمات جانبی مورد بررسی قرار می گیرد و بر این اساس درجه جایگاه مشخص می شود.
کوروش بالادست اظهار کرد: برنامه درجه بندی جایگاه های اختصاصی هر۶ ماه یک نوبت انجام می شود که در این طرح وضعیت سطح استانداردهای فنی، ایمنی، زیباسازی، تکریم ارباب رجوع و خدمات جانبی مورد بررسی قرار می گیرد و بر این اساس درجه جایگاه مشخص می شود.
وی با اشاره به اینکه کارمزد هر جایگاه براساس درجه آن پرداخت می شود، افزود: در ارزیابی نیمه نخست سالجاری ۴۳ جایگاه اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد ۳۰ باب رتبه ممتاز، پنج باب درجه یک ، چهار باب درجه دو، ۲ باب درجه سه و ۲ باب درجه پایه شناخته شدند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان تصریح کرد: منطقه زاهدان یکی از مناطق ۳۷ گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که با دارا بودن چهار ناحیه زاهدان، زابل، خاش، سراوان و ۶۲ جایگاه و فروشندگی سکودار وظیفه تامین فرآورده های نفتی در شمال، مرکز و بخشی از جنوب سیستان و بلوچستان را به عهده دارد.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار