تبلیغات

کتاب «پیام‌های دبیرکلِ جماعتِ دعوت و اصلاح» منتشر شد

Article Image
کتاب «پیام‌های دبیرکلِ جماعتِ دعوت و اصلاح» منتشر شد

کتاب «پیام‌های دبیرکلِ جماعتِ دعوت و اصلاح» از سوی انتشارات افق علم چاپ و منتشر شد.

بنا به گزارش اصلاحوب، کتاب «پیام‌های دبیرکلِ جماعتِ دعوت و اصلاح» شامل گزیده‌ای از پیام‌های استاد عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح در فاصله‌ی زمانی سال ۱۳۸٤ تا پایان سال١٣٩٦ است که از سوی روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح تهیّه و تدوین و انتشارات افق علم ‌آنرا به زیور طبع آراسته و منتشر نموده است.

مشخصات کتاب‌شناختی کتاب به شرح زیر است:

عنوان: پیامهای دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح

تهیه و تدوین: روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح

انتشارات: افقعلم                               

شمارگان: ۲۰۰۰

چاپ: اوّلپاییز ۱۳۹۷

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

تعدادصفحات: ۱٦۹صفحه

قطع: رقعی

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار