تبلیغات

اصحاب – محمد رسول الله

Article Image
صفات مهاجرین در قرآن خداوند متعال مهاجران را در قرآن کریم با صفتهایی پسندیده و متمایز ستوده است؛ چون آنها از سرزمین خود بیرون کرده شدند و اموال خود را از دست دادند. اذیت و آزار و ستم و برخورد بد خویشاوندان آنها در مکه آنان را مجبور کرد تا مکه را ترک نمایند و …

محمد رسول الله - محمّد پیام آور رحمت برای جهانیان

]]>

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار