تبلیغات

معیارهای مهم ارزیابی اذان (سومین دوره مسابقات اذان )کانون فرهنگی حافظ

Article Image

اهم معیارهای ارزیابی اذان ها من حیث مهارت بدون ورود در معیارهای معنوی ، عبارتند از :

الف ) صوت

ب) لحن

ج) قرائت و فصاحت ( تجوید و وقف و ابتدا).

الف ) صوت ۴۰ امتیاز

مهمترین معیارها و ویژگی های صوت که در داوری و ارزیابی به آنها توجه می شود عبارتند از :

۱- صاف بودن .

صاف و زلال بودن صدا یکی از ویزگی های برجسته و مثبت صوت است و به هر میزان که عوامل منفی از قبیل اضطراب ، لرزش ، گرفتگی ، خفگی ، تیرگی ، خش ، شکاف ، پریشانی ، شکست ، دو رگه شدن و غیره ، در آن کمتر باشد ، صدا بهتر و خوب تر است.

۲- طنین صدا .

طنین صدا حالت ها و خصوصیاتی است که موجب شناخته شدن یک صدا از صداهای دیگر می شود . به عبارت دیگر وجه تمایز اصوات از یکدیگر می باشد. هر چقدر صدا ملیح تر ، جذاب تر و تاثیرگذارتر و لطیف تر باشد، خوش طنین تر است. ملاک تشخیص صداهای بد طنین و خوش طنین و نسبت های فیما بین و درجات زیبایی آنها احساس و فطرت پاک انسانی است.

۳- انعطاف صدا.

انعطاف صدا به سه صورت معلوم می گردد :

۱-۳ ) قابلیت و مهارت در انتقال و جابجا کردن پرده ها و درجات متنوع ، در شرایط و سرعت ها و فاصله های مختلف می باشد.

۲-۳ ) ایجاد تحریرهای فراوان و گوناگون .

۳-۳ ) قرائت جملات لحنی طبق برنامه لحنی به صورت لطیف و روان و نرم.

۴- ارتفاع و مساحت .

۱-۴ ) ارتفاع صدا به معنی بلندی و مرتفع بودن صدا است به عبارت دیگر صداهای بلند اگر چه بالقوه در بعضی افراد ، فاقد درجات صوتی پایین تر ( بم تر ) باشند ، به خودی خود یک ارزش محسوب می شوند ، چرا که بعضی از انسانها اساسا فاقد درجات صوتی بم و خیلی بم هستند ولی با توجه به درجات صوتی مفروض که در صداهای انسانی وجود دارد و در مقایسه بم ترین آنها با زیرترین صدای بلند فردی که ذکر گردید، اختلاف زیادی در ارتفاع ملاحظه می گردد.

۲-۴) مساحت ، به میزان فاصله پایین ترین تا بالاترین ارتعاش یا بسامد ( فرکانس ) موجود در صدای فرد اطلاق می شود ( وضعیت موجود ).

۵- شدت و قدرت و رسایی .

شدت و قدرت و رسایی صرف نظر از واژه ها و کلماتی که برای تعریف و تقریب ذهن بکار می رود به مفاهیم زیر اطلاق می شود

¬ خواندن در درجات متعدد و مختلف صوتی

¬ قرائت در حالت های مختلف

¬ قرائت با مدت های مختلف ( خیلی کوتاه و خیلی طولانی )

¬ هماهنگ بودن با برنامه لحنی

¬ رسا بودن صدا

¬ توانا بودن صدا

¬ حجیم بودن صدا

¬ افت نکردن صدا

¬ لغزش ناپذیری صدا

¬ خستگی ناپذیری صدا

و نظایر اینها . بدیهی است تمام موارد یاد شده همواره در یک فرد جمع نمی شوند و منظور این است که صدا هر چقدر بیشتر از امتیازات فوق برخوردارتر باشد قوی تر و رساتر است.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار