تبلیغات

شبگردی های تابستانه

Article Image

هیچ فصلی از فصلهای خدا خالی از زیبایی نیست؛ یکی بخاطر سرسبزی اش، یکی بخاطر خنکی اش دیگری بخاطر رؤیایی بودنش و آخری هم بخاطر سپیدی­اش.

اما تابستان از دوست داشتنی ترین فصل هاست، بالاخص برای جوانان و نوجوانان که در این فصل با فراغت از درس و کلاس و خوابیدن تا دیر وقت در صبح، سعی می کنند خستگی چندماه تلاش در مدرسه را از تن بدر کنند.

گرمای این فصل بالاخص در این روزهای طولانی و بلند، کمتر به جوانان فرصت دورهم نشینی را می دهد و از آنجا که برخی هم در طول روز به کارهای پاره وقت و یا تمام وقت مشغول هستند، نمی توانند در طول روز آنطور که دلشان می خواهد مجالست و همپایی کنند.

اما با غروب خورشید و خنک تر شدن هوا و پایان یافتن کارهای روزانه، معمولا مشاهده می شود در سر بسیاری از کوچه ها چند نفر نوجوان شسته و با هم بلند بگو و بخند دارند و یا با سوار شدن بر موتورسیکلت ها کوچه ها را پیست موتور سواری خود می کنند.

از نظر کارشناسان تابستان فصل افزایش و بالا رفتن جُرم هاست. جرم هایی از قبیل نزاع های خیابانی و سرقت در این فصل افزایش می یابد. به عنوان نمونه  در مورد افزایش سرقت در تابستان کارشناسی چنین می گوید: ما در تابستان با افزایش سرقت وسایلی مانند موتورسیکلت و دوچرخه روبه‌رو هستیم. دلیلش هم این است که استفاده از این وسایل در فصل گرما مقدورتر است، بنابراین دسترسی سارقان برای ارتکاب جرم بیشتر می‌شود و وقوع چنین جرایمی افزایش می‌یابد و می‌توان گفت: یکسری جرایم رابطه مستقیمی با گرمی و سردی هوا دارند.

نوجوان به بهانه اینکه روز سرکار هستم و یا اینکه شب هوا خنک تر است تا دیر وقت در کوچه می مانند و یا به شبگردی های غیرضروری پرداخته و نه تنها مزاحمت هایی برای همسایگان و اهل محل ایجاد می کند، بلکه در بسیاری از موارد نشست با افراد بدتربیت و ناباب، نتایج و عواقب بدی بر آنها به جای می گذارد.

اصل سخن بنده متوجه والدین است که در این فصل بیشتر مراقب فرزندان خود بوده و آمد و شد و نشست و برخاست آنها را زیر نظر داشته باشند و نگذارند آب حسرت بر جوی آنها روان گردد که آب رفته به جوی باز نمی گردد.

عصمت الله تیموری

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار