تبلیغات

دیدن زردی بعددوران قاعدگی حکمش چیست

Article Image

شماره: 

0

دیدن لکه زرد بعد از پایان عادت ماهیانه قاعدگی به‌شمار نمی‌رود و زن باید نمازهایش را بگزارد و روزه‌اش را بگیرد.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار