تبلیغات

چند نکته در مورد هتاکی استاد دانشگاه آزاد زاهدان به شعائر اسلامی و اهل سنت

Article Image

دانشگاه آزاد زاهدان

به گزارش سنی دیلی، پس از منتشر شدن کلیپ هتاکی استاد ادبیات دانشگاه آزاد زاهدان به شعائر اسلامی و اهل سنت،‌ موجی از اعتراضات به راه افتاد. در همان ساعات اولیه نامبرده به کمیته انضباطی دانشگاه احضار و پس از تایید کلیپ، توسط ارگان های امنیتی بازداشت شد.

چند نکته مهم راجع به این موضوع:

۱- شیعه و سنی در مقابل هتاکان به عقاید مذهبی با یکدیگر متحد هستند
۲- جمهوری اسلامی ایران در مقابل توهین کنندگان به عقاید مذهبی خواه شیعه و یا سنی یک رویکرد را دارد
۳- میبایست اینگونه افراد زودتر شناسایی و با آنها برخورد جدی شود
۴- قانون مجازات برای توهین کنندگان به عقاید مذهبی،‌ باید به شدیدترین حالت ممکن تصویب شود
۵- دستگاه قضایی،‌ در اسرع وقت و خارج از نوبت باید این استاد هتاک را مجازات نماید

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار