تبلیغات

سیستان و بلوچستان کم بارش ترین استان کشور معرفی شد

Article Image


به گزارش سنت نیوز، داده های هواشناسی نشان می دهد که سیستان و بلوچستان با دریافت ۲۸٫۶میلیمتر بارش از آغاز سال زراعی جاری تاکنون با کاهش کم سابقه ۷۰٫۶ درصدی میزان بارش نسبت به بلندمدت همچنان کم بارش ترین استان کشور محسوب می شود.
وی بیان کرد: براساس نقشه های پیش بینی فصلی، امسال بارش های مونسونی شبه قاره هند در آغاز مونسون بیش از نرمال در سیستان و بلوچستان برآورد می شود.
وی افزود: در این راستا بارش به ویژه در جنوب سیستان و بلوچستان در آغاز فعالیت مونسون (خرداد تا نیمه تیر) نرمال تا قدری بیش از نرمال پیش بینی می شود و احتمال وقوع بارش های ناگهانی وجود دارد.
وی ادامه داد: مونسون امسال در سیستان و بلوچستان در اواخر تابستان تضعیف می شود.
کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به کم بارشی انباشته از ابتدای سال زراعی جاری، پیش بینی افزایش دما نسبت به بلند مدت و عدم جبران کامل کمبود بارش در باقیمانده سال زراعی رعایت و اجرای برنامه های کنترل مصرف بهینه آب و برق ضروری است.
به گزارش ایرنا استان سیستان و بلوچستان به دلیل بروز خشکسالی ۱۸ ساله و وزش بادهای موسمی ۱۲۰ روزه در سیستان و مونسون در دریای عمان و سواحل چابهار همواره با بادها و توفان های شدید و گرد و غبار روبروست که بعضا سبب کاهش دید و آلودگی هوا بیشتر از ۲۰ برابر حد استاندارد می شود.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار