تبلیغات

دوره تربیت‌مربّی‌ سه استان جنوبی کشور در شهر اِوَز برگزار شد

Article Image
دوره تربیت‌مربّی‌ سه استان جنوبی کشور در شهر اِوَز برگزار شد

اولین دوره تربیت‌مربّی‌ سه استان بوشهر، فارس و هرمزگان، روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه به مدت سه روز در دفتر استانی جماعت دعوت و اصلاح فارس واقع در شهر اوز برگزار شد.

به گزارش اصلاح‌وب، این دوره با حضور ۴۵ مربی فعّال‌ِ سه استان جنوبی و به‌همّت‌ معاونت تربیتی استان فارس، با همکاری معاونت تربیتی مرکزی و با حضور استادان، دکتر سید احمد هاشمی مسؤول معاونت تربیتی، کیهان روشنی‌مقدّم‌ مسؤول کمسیون تربیتی شورای مرکزی جماعت و شیخ سعدالدین صدیقی قائم مقام جماعت دعوت و اصلاح به انجام رسید.

در این دوره مباحثی تحت عنوان تبیین برنامه تربیتی، کارگاه تربیتی، دگرپذیری، مثبت‌اندیشی و کرامت ذاتی انسان مورد بحث و گفت‌وگو‌ قرار گرفت.

این دوره شامگاه چهارشنبه با خوش‌آمدگویی دکتر یعقوب خرسند مسؤول معاونت تربیتی استان فارس آغاز و با مبحث تبیین برنامه تربیتی توسط استاد روشنی‌مقدم ادامه یافت.

روز دوم با ادامه مباحث تبیین برنامه تربیت مربی و مثبت‌اندیشی توسط دکتر هاشمی در دو بخش و کرامت ذاتی انسان توسط استاد صدیقی ادامه پیدا کرد.

در آخرین روز دوره نیز مبحث دگرپذیری و کارگاه تربیتی توسط اساتید دوره ارائه شد و با تقدیر و تشکر مسؤول معاونت تربیتی استان فارس از اساتید و مربّیان‌، پایان یافت.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار