تبلیغات

ده عمل که انجام آن انسان را خوار و بی مقدار می کند

Article Image

۱.رفتن به مهمانی که دعوت نشده باشید .

۲.فرمان دادن مهمان به صاحب خانه و تعیین تکلیف کردن و خرج تراشیدن برای وی.

۳.رفتن زیادی به خانه ی دیگران بدون احتیاج تا اینکه از آمدن شما دچار رنجش شود.

۴.سرزده و بدون اجازه وارد منزل کسی شدن .

۵.سؤال کردن از افراد در مورد هر چیزی و تجسس در زندگی خصوصی وی .

۶.بی حرمتی شخص به افرادی که در مقام و قدرت از وی بالاتر و قویتر باشدبه طوری که او را وادار به ریختن آبرو و متلاشی کردن زندگی اش کند .

۷.جر و بحث با آدم های احمق و نادان باعث خواری می گردد.

۸.رو به رو شدن شخص و صحبت کردن با مردمی که به حرفهایش گوش نمی دهند.

۹.نشستن در جایی که انسان شایستگی و لیاقت آن جایگاه را نداشته باشد.

۱۰ .طلب کمک نمودن از ادم های پست و کم ظرفیت .

گردآورنده : کانون حافظ

۱۳۹۶/۱۲/۱۵

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار