تبلیغات

ای کسی که چشمانت پر از اشک است! اشک‌هایت را پاک کن

Article Image
به اشتراک گذاری

ای کسی که چشمانت پر از اشک است! اشک‌هایت را پاک کن؛ بگذار پلک‌هایت استراحت کنند؛ آرام و خونسرد باش و بدان که آفریننده جهان، کارساز و یاور توست و تو را با لطف خود مورد عنایت قرار خواهد داد؛ بدان که تقدیر الهی رقم خورده و چیزهایی برایت انتخاب شده است و لطف الهی، تو را فرا خواهد گرفت؛ تشنگی مشقت، از بین خواهد رفت و رگ‌ها و پوست‌هایی که زیر فشار سنگین غم و اندوه خشکیده‌اند، با آب رحمت شاداب خواهند شد و جان خواهند گرفت و از همه بالاتر اینکه پاداش تو نزد خداوندی که هیچ تلاشی نزد او به هدر نمی‌رود، ثبت می گردد.

اطمینان داشته باش که تو با کسی داد و ستد می‌کنی که برکارش توانا و با بندگانش مهربان است و تدابیر او زیبا می‌باشد.

مطمئن باش که فرجام، خوب و نتیجه، آرام بخش خواهد بود.

بعد از فقر، توانگری و پس از تشنگی، سیرابی است، بعد از جدایی به هم رسیدن و پس از هجران، زمان وصال است و بعد از بیخوابی، خواب آرام می‌آید. ﴿لَا تَدۡرِی لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِکَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: ۱] «تو نمی‌دانی؛ شاید خداوند، بعد از این، کار تازه‌ای پدید آورد».

لمعت نارهم وقد عسعس اللیـ   ـل ومل الحادی وحار الدلیل

«آتش آنها درخشید و حال آنکه شب فرا رسیده و کسی که آواز حدی را برای حرکت شتران سرمی‌دهد، خسته شده و راهنمای کاروان، حیران گشته است».

فتأملــتها وفـکری من البـیـ   ـن علیـل وطـرف عینی کلیل

«در آن فکر کردم و اندیشه‌ام، بیمار است و چشمانم، خسته».

وفـؤادی ذاک الفؤاد المعـنی   وغـرامی ذاک الغـرام الدخیل

«و دل من، دلی است که افکار در آن خطور می‌کنند و عشق من، عشقی است بیگانه و ناآشنا».

وسـألنا عن الوکیل المرجی   لـلمـلمات هـل إلیــه سبیــل؟

«و از کارسازی که هنگام مصیبت‌ها به او امید می‌بندند، پرسیدیم که‌ آیا راهی به سوی او هست»؟

فوجدناه صاحب الملک طراً   أکرم المجـزلین فرد جلیــل

«پس او را صاحب پادشاهی یافتیم و او، بهترین بخشندگان و تنها بزرگوار است».

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار