تبلیغات

کاشت ناخن مصنوعی چه حکمی دارد؟

Article Image

شماره: 

0

اگر کاشتن ناخن مطابق نظر پزشکان ضروری بوده است غسل و وضوی چنین فردی مشکل شرعی ندارد، اما اگر برای تفنن و زیبایی ناخن کاشته است غسل و وضوی او جایز نیست؛‌چون آب به ناخن اصلی نمی‌رسد.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار