تبلیغات

دزدان و سارقان چهار نوع هستند

Article Image

۱۰/۱۹/۱۳۹۶ 1 نمایش

به اشتراک گذاری

هیچ می‌دانستی دزدان و سارقان چهار نوع هستند؟ گروه اول کسانی هستند که اسلحه بدست گرفته‌اند و از مردم و بانک‌ها سرقت می‌کنند. گروه دوّم کسانی هستند که ترازو بدست گرفته‌اند و از مال مردم برای خودشان ثروت و ساختمان ساخته‌اند. گروه سوّم کسانی هستند که از مردم غیبت می‌کنند و از اعمال خود به نفع مردم می‌دزدند و گروه چهارم کسانی هستند که با عجله و شتاب نماز می‌‌خوانند و از نماز خود می‌دزدند که بدترین دزدان همین‌ها هستند.

مقاله پیشنهادی

– اگر عقربی تو را نیش بزند نترس و خوشحال باش چون در بدنت عفونت …

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار