تبلیغات

لقمان حکیم به پسرش ۱۳ حکمت گوهر بار یاد می‌دهد

Article Image

۱۰/۱۱/۱۳۹۶ 4 نمایش

به اشتراک گذاری

لقمان حکیم به پسرش ۱۳ حکمت گوهر بار یاد می‌دهد که هرکس به آن‌ها عمل کند، سعادت دنیا و آخرتش را به دست می‌آورد:

۱- ای پسرم عُمرت را به دنیا مشغول مساز. ۲- ای پسرم آن اندازه‌ای که در آخرت خواهی ماند، برای آخرت جمع آوری کن. ۳- ای پسرم در جایی‌که خدا نباشد، گناه کن پس همه جا خدا است پس هیچ جا گناه نکن. ۴- به عیوب دیگران قبل از عیب خود متوجّه مشو. ۵- تا زمانی‌که از آتش دوزخ رها نشدی، برای رهاییت توبه نما. ۶- به اندازه‌ای که می‌توانی، عذاب را تحمّل کنی گناه کن. ۷- دو چیز را فراموش کن، اوّلی خوبی به مردم و دوّمی بدی مردم به تو. ۸-  دو چیز را فراموش نکن اوّلی خداوند و دوّمی مرگ. ۹- هنگام داخل شدن به مجلسی، زبانت را نگه‌دار. ۱۰- هنگام وارد شدن به منزلی، چشمت را نگه‌دار. ۱۱- هنگام نشستن روی سّفره، شکمت را نگه‌دار. ۱۲- هنگام نماز، قلبت را نگه‌دار ۱۳-  ای پسرم بدان‌که وجودت سه قسمت است: روحت مخصوص خداست و اعمالت مخصوص خودت است و جسمت مخصوص کرم‌هاست. پس مواظب باش که شکم خودت را هرگز بیهوده برای کرم‌ها سیر نکنی.

مقاله پیشنهادی

(مسواک کردن هفتاد فایده دارد که بزرگ‌ترین فایده­ی آن آوردن کلمه­ی شهادت بر زبان هنگان …

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار