تبلیغات

بشارت کتاب‎های پیشین دربارۀ مکّه و کعبه (۲)

Article Image
به اشتراک گذاری

بشارت کتاب‎های پیشین دربارۀ مکّه و کعبه (۲)


أشعیای نبی دربارۀ مکّه چنین می‌آورد: «ای نازا! برو و خوشحالی کن و تسبیح بگو و شاد باش که آبستن نمی‌شوی، زیرا ساکنان تو بیشتر از افراد من هستند.»[۱]

شیخ الإسلام ابن تیمیّه می‌گوید: «مراد از اهلش، بیت المقدّس و هدف از ناز، مکّه – الله تعالی او را گرامی بدارد- است، چون پیش از پیامبرمان، پیامبر دیگری در آنجا مبعوث نگشت.

امکان ندارد که مراد از نازا، بیت المقدّس باشد، چون خانه و قبلۀ پیامبران و معدن وحی بود و همواره پیامبری از آنجا برانگیخته می‌شد.»[۲]

[۱]– الجواب الصّحیح، ج ۵، ص ۲۵۹؛ همچنین نگاه کنید به ترجمۀ کنونی این بشارت در سفر أشعیاء، إصحاح ۵۴: ۱- ۳؛ عهد قدیم: ص ۸۳۵٫

[۲]– الجواب الصّحیح، ج ۵، ص ۲۵۹؛ نک: هدایه الحیاری، ص ۱۵۶٫

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار