تبلیغات

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۹)

Article Image
به اشتراک گذاری

  تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۹)

۸- أشعیای نبی دربارۀ مهر نبوّت می‌گوید: «فرزندی عجیب و خوشرو برای ما به دنیا می‌آید که نشانۀ نبوّت در میان شانه‌هایش قرار دارد. ارکون و بزرگ و سلطان صلح است و بر تخت داود÷ می‌نشیند.»[۱]

ابن تیمیّه می‌گوید: «ارکون در زبان انجیل به معنای بزرگ بوده و اراکنه یعنی بزرگان و افراد مورد احترام.»[۲]

وی چنین می‌آورد: «بدون تردید أشعیاء به صحّت نبوّت محمّد صلی الله علیه وسلم گواهی داده و ایشان را با خاص‌ترین و روشن‌ترین صفاتشان؛ یعنی مهر نبوّت توصیف نموده، و سوگند به الله که سلیمان و مسیح چنین صفتی نداشتند.

همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم را به نشستن بر تخت داود توصیف کرده است؛ یعنی محمّد صلی الله علیه وسلم نبوّت و پادشاهی بنی‌اسرائیل را به ارث خواهند برد و ریاستشان را خواهند گرفت.»[۳]

[۱]– الجواب الصّحیح، ص ۲۶۰؛ نک: سفر أشعیاء، إصحاح ۹: ۶- ۷؛ عهد قدیم، ص ۷۹۰٫

[۲]– الجواب الصّحیح، ج ۵، ص ۲۶۰٫

[۳]– همان، ص ۲۶۱٫

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار