تبلیغات

فعلا نرم افزار ای برای ترکیب دنیای سینمایی مانسترورس و Pacific Rim وجود ندارد

Article Image“);};var zone=self.parent().find(“ul.ajax-load”);zone.addClass(‘loading’);$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;}
showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass(‘loading’);});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);}
topic.index=index+1;$(‘#megaMenuTopicTemplate’).tmpl(topic).appendTo(zone);});}”);};var zone=self.parent().find(“ul.ajax-load”);zone.addClass(‘loading’);$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;}
showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass(‘loading’);});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);}
topic.index=index+1;$(‘#megaMenuTopicTemplate’).tmpl(topic).appendTo(zone);});}

داغ‌ترین مطالب هفته

شاخه‌های برتر

خانواده گلچین سانگ

عضویت درون خبرنامه

لینک کوتاه مطلب : http://gulchinsong.ir/?p=78

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار