تبلیغات

ویژگی‌های اقتصاد اسلامی

Article Image

۰۸/۱۲/۱۳۹۶ 3 نمایش

به اشتراک گذاری

ویژگی‌های اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی ویژگی‌های متعدّدی دارد که باعث تمایز آن از سایر نظام‌های اقتصادی شده و مهم‌ترین آن‎ها از این قرار است:

اقتصاد اسلامی متّکی بر پذیرش مالکیّت دوگانه و عام که شامل مالکیّت جمعی، دولتی، بیت‌المال مسلمانان، مالکیّت خصوصی و دیدگاه ویژۀ آن دربارۀ ثروت می‌شود، است؛ در اسلام، فعّالیّت اقتصادی بر پایۀ آزادی مشروط اقتصادی است؛ ثبات اقتصاد اسلامی متّکی بر تعهّد و همبستگی میان تمامی مسلمانان است؛ اقتصاد اسلامی بخشی از شریعت و نظام اسلام به شمار می‌رود؛ فعّالیّت اقتصادی در اسلام، جنبۀ عبادی دارد؛ فعّالیّت اقتصادی اسلام هدفی والا و جامع میان آخرت و دنیا دارد؛ در نظام اسلامی، کنترل اعمال و فعّالیّت‌های اقتصادی، در درجۀ اول و از همه چیز مهم‌تر است؛ اقتصاد اسلامی قائل به کمبود یا فراوانی مطلق نیست، بلکه هر چیزی را به اندازه در نظر می‌گیرد؛ اقتصاد اسلامی باعث ایجاد تعادل میان مصلحت فرد و جامعه می‌شود.[۱]

[۱]– نک: النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، ص ۵۸٫

مقاله پیشنهادی

حکم آن اموالی که از بغات تلف می‌شود یا خون‌هایشان که در اثنای قتال ریخته …

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار