تبلیغات

دلیل پیوست دو شهادت به یکدیگر

Article Image
به اشتراک گذاری دلیل پیوست دو شهادت به یکدیگر

حکمت و فلسفۀ اتّصال شهادت «محمّد رسول الله» به شهادت «لا إله إلّا الله» و هر دو را یک رکن قراردادن با وجود اینکه مشهودبه [مورد شهادت] متعدّد است، این بوده که دو گواهی مذکور، پایه و اصل صحّت اعمال به شمار می­روند و اسلام و هر عملی، تنها با اخلاص برای الله متعال و پیروی از پیامبر rمورد قبول واقع می­شود.

به عبارتی دیگر، لازم است که فقط الله یگانه پرستش شود؛ آن هم با آنچه بر زبان رسولش؛ محمّد صلی الله علیه وسلم مشروع ساخته است.

به سبب اخلاص، گواهی «لا إله إلّا الله» و بر اثر پیروی از پیامبرr، شهادت «محمّد rرسول الله» محقّق می­گردد و از این رو، هر دو با هم کامل می­شوند و باید که همواره با هم باشند.

بر این اساس، گواهی به یگانگی الله و گواهی به رسالت پیامبر ثابت می­گردد.[۱]

[۱]– نک: الشّبهات اللّطیفه علی ما احتوت علیه العقیده الواسطیّه من المباحث المنفیّه، عبدالرّحمان سعدی، ص ۱۱۳؛ رسائل فی العقیده، محمّد بن عثیمین، ص ۹٫

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار