تبلیغات

اسلام، تجلی رحمت رحمانی خدا

Article Image

b_300_300_16777215_10_images_8587536007572549590739631417.jpg

عبیدالله جمالزایی: یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی که در نظام اخلاق اسلامی و آموزه های قرآنی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می باشد، موضوع اعتدال و میانه روی در تمام امور زندگی است. هرگاه انسان به درستی این شاخص و اصل اخلاقی را در زندگی خود نهادینه کند، تمام ارزش های دینی و اخلاقی در مسیر صحیح خود قرار خواهد گرفت.

اساس نیوز: خداوند اسلام را تنها دین بشریت معرفی می کند که از آدم (ع) تا خاتم (ص)، همه را بدان دعوت کرده است. از نظر قرآن، دین اسلام دین رحمانی است و پیامبران از جمله حضرت محمد مصطفی(ص) رحمت الهی برای بشر است.

یکی از نام های حسنای الهی رحمان است. بر اساس آیه110 سوره اسراء اسم رحمان همانند اسم الله نامی جامع برای خداوند است و می توان هر یک را به جای دیگری به کار برد؛ زیرا این دو نام الهی جامع همه اسماء و صفات الهی است. خداوند همه آیات تکوینی و تدوینی خود را با «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز کرده است که در بردارنده رحمت بی کران اوست.

رحمت، به معنای نرمی و نرمخویی است که نیکی کردن به مورد رحمت را اقتضاء می کند.

خدواند درباره جهانی بودن رحمت محمد مصطفی (ص) می فرماید: (و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین). و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم (انبیاء/10).

آن حضرت (ص) نمادی از تجلی رحمانیت خداوند متعال نسبت به همه هستی است و از این رو است که آنحضرت به عنوان رسول رحمانی خداوند برای همه هستی مطرح می شود.

خداوند به پیامبر(ص) ماموریت می دهد تا رحمانیت او را حتی نسبت به گناهکارانِ توبه کار ابلاغ کرده و به آنان گوشزد نماید (انعام/54) و همه بندگان خدا را به رحمانیت رحیمی و خاص او در دنیا و آخرت امیدوار سازد (حجر/49).

دین اسلام به عنوان یک مجموعه کامل از معارف هستی شناسی، اخلاق، احکام، حقوق و قوانین از سوی خداوند نازل شده است تا انسان را در مسیر کمال قرار داده و به جایگاه خلافت الهی و مظهریت در ربوبیت برساند.

 

انسان از منظر قرآن

برای آن که تبیین درستی از رحمانیت اسلام و پیامبران از آدم (ع) تا خاتم(ص) داشته باشیم می بایست دیدگاه اسلام را نسبت به انسان بدانیم تا آن گاه درک کنیم که چرا اسلام بر اصول معرفت شناختی خاص چون معاد و حساب و کتاب آخرت یا اخلاق احسانی و اکرامی بشر و یا قوانین سخت گیرانه ای در چار چوب امر و نهی تاکید دارد. زیرا این مجموعه که از آن به عنوان دین اسلام یاد می شود با هدف تامین آن مقاصد غایی سامان یافته است.

درک درست از جایگاه انسان از منظر قرآن، به عنوان آخرین و کامل ترین کتاب الهی بدون تحریف و تصحیف، در حقیقت می تواند رحمانیت اسلام را در همه ابعاد و زوایا حتی در موارد کیفر و مجازات های سختگیرانه تبیین و روشن نماید.

از منظر آموزه های قرآنی انسان دارای جایگاه خاص در میان مخلوقات و آفریده های هستی و به نوعی غایت آفریده های دیگر و اشرف آن هاست.

 

افراط و تفریط، شاخص افراد نادان و جاهل

افراط به معنای خروج از حد معین است. هر گاه این خروج در جهت زیاده از اندازه و پیشی گرفتن باشد «افراط» و اگر در جهت کوتاهی و سستی و کاستی باشد «تفریط» خوانده می شود.

یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی که در نظام اخلاق اسلامی و آموزه های قرآنی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می باشد، موضوع اعتدال و میانه روی در تمام امور زندگی است. هرگاه انسان به درستی این شاخص و اصل اخلاقی را در زندگی خود نهادینه کند، تمام ارزش های دینی و اخلاقی در مسیر صحیح خود قرار خواهد گرفت.

مفهوم (اعتدال) بازگشت به معنای لغوی عدل است. اعتدال به معنای میانه روی میان دو حالت افراط و تفریط است.

خداوند متعال در قرآن کریم امت اسلامی را امتی معتدل و میانه رو معرفی کرده است (وکذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا). ترجمه: (و همانگونه که قبله شما، یک قبله میانه است شما را نیز، امت میانه ای (در حد اعتدال، میان افراط و تفریط) قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید).

آموزه های اسلامی با میانه روی و اعتدال عجین شده است. از جمله فضایل اخلاقی که همزاد و همراه میانه روی و اعتدال می باشد، شجاعت است.

 

افراط و تفریط

افراط و تفریط، آسیب های اصلی وحدت در جهان اسلام بوده و ضرورت مقابله با آن جزو واجبات شرعی است.

 

تنظیم: عبیدالله جمالزایی، کارشناس علوم اسلامی

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار