تبلیغات

اجتماعی – تابش

Article Image
اجتماعی – تابشاز مکتب خانه های سنتی تا مراکز قرآنی مدرن(۲)از مکتب خانه های سنتی تا مراکز قرآنی مدرنتروریسم بوداییآسیب شناسی دوستی های خیابانیواقعیاتی تلخ درباره سبک زندگی ایرانییک شروع شاد برای ماه مهربازگشت به مهر و مدرسهوالدین كلاس اوّلی هابدانند۵ کار مهم والدین؛یک هفته قبل از مدرسه۱۰۱ پیشنهاد برای مدیران و مربیان مکتبخانه ها- پایانی

http://tabesh.net تابش سایتی دینی خبری فرهنگی با پوشش ویژه اخبار جهان اسلام و اهل سنت ایران و مطالب دینی می باشد Wed, 18 Oct 2017 05:30:13 +0000 fa-IR hourly 1 http://tabesh.net/2017/10/14/%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1/ http://tabesh.net/2017/10/14/%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1/#respond Sat, 14 Oct 2017 06:35:08 +0000 http://tabesh.net/?p=12731 از مکتب خانه های سنتی تا مراکز قرآنی مدرن نویسنده : خالد کوهی نژاد *مثال های واقعی برای آموزش مدرن و کاربردی ۱- طلاب مدارس دینی علم تجوید خوانده اند و بسیاری از آنها چیزهایی را که به آنها آموزش داده شده ، را به خوبی یاد گرفته اند، اما علم تجوید زمانی بهتر نمود پیدا […]

نوشته از مکتب خانه های سنتی تا مراکز قرآنی مدرن(۲) اولین بار در تابش پدیدار شد.

]]> http://tabesh.net/2017/10/14/%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1/feed/ 0 http://tabesh.net/2017/10/07/12718/ http://tabesh.net/2017/10/07/12718/#respond Sat, 07 Oct 2017 07:03:18 +0000 http://tabesh.net/?p=12718 از مکتب خانه های سنتی تا مراکز قرآنی مدرن نویسنده : خالد کوهی نژاد مقدمه:            هدف از نگاشتن مطلب پیش رو، زدن تلنگر و باز کردن افقی نو در راستای تجدید نظر در روند توسعه ی همه جانبه ی مکتب خانه های کنونی است. سعی بر آن است تا با نگاهی واقع بینانه، کارایی […]

نوشته از مکتب خانه های سنتی تا مراکز قرآنی مدرن اولین بار در تابش پدیدار شد.

]]> http://tabesh.net/2017/10/07/12718/feed/ 0 http://tabesh.net/2017/10/04/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/ http://tabesh.net/2017/10/04/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Wed, 04 Oct 2017 05:54:06 +0000 http://tabesh.net/?p=12698 تروریسم بودایی دکتر نوف علی المطیری ترجمه: عبدالله‌ سعیدی هر روزه رویدادهای جهان اسلام در سر تیتر اخبار روزنامه‌ها و رسانه‌های جهانی قرار می‌گیرند. و هیچ خبری یا مقاله‌ای درباره آن منتشر نمی‌شود مگر اینکه در آن عبارات «جنایات افراط گرایان مسلمان» و یا «خشونت طلبی اسلامی» بکار نرفته باشد. گویا که اسلام، پدیده‌ی تروریسم را […]

نوشته تروریسم بودایی اولین بار در تابش پدیدار شد.

]]> http://tabesh.net/2017/10/04/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0 http://tabesh.net/2017/10/03/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/ http://tabesh.net/2017/10/03/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Tue, 03 Oct 2017 13:30:22 +0000 http://tabesh.net/?p=12689 آسیب شناسی دوستی های خیابانی دختران و پسرانی که به طریق غیر مشروع با فردی از جنس مخالف، رابطه دوستانه برقرار می‌کنند، ممکن است از جهات مختلف، آسیب ببینند. آسیب‌ها هرچند متوجه دختر و پسر است، اما دامنه و شدت آن درباره دختران بیش‌تر است. این آسیب ها عبارتند از : ۱ـ آسیب روانی: گاهی […]

نوشته آسیب شناسی دوستی های خیابانی اولین بار در تابش پدیدار شد.

]]> http://tabesh.net/2017/10/03/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0 http://tabesh.net/2017/09/27/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-1/ http://tabesh.net/2017/09/27/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-1/#comments Wed, 27 Sep 2017 13:30:53 +0000 http://tabesh.net/?p=12661 واقعیاتی تلخ درباره سبک زندگی ایرانی در نظر داشته باشید که ما به سبک زندگی هیچ ملتی اصالتاً نمی توانیم ایراد بگیریم چون سبک زندگی نتیجه انباشت تجربیات تاریخی یک ملت است. اما می توانیم معیارهایی را مشخص کنیم و از آن زاویه آسیب شناسی کنیم. در اینجا قصد دارم آسیب شناسی سبک زندگی ایرانی […]

نوشته واقعیاتی تلخ درباره سبک زندگی ایرانی اولین بار در تابش پدیدار شد.

]]> http://tabesh.net/2017/09/27/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-1/feed/ 1 http://tabesh.net/2017/09/20/%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1/ http://tabesh.net/2017/09/20/%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1/#respond Wed, 20 Sep 2017 07:30:56 +0000 http://tabesh.net/?p=12641 یک شروع شاد برای ماه مهر وقتی بوی اول مهر می آید و آهنگ همشاگردی سلام پخش می شود خیلی از شما والدین دچار دلشوره می شوید، یاد مشکلات سال گذشته و مدرسه رفتن های پرحاشیه فرزندتان باعث می شود تا فکر کنید دوباره این روزهای پردردسر در راه هستند. اول مهر به زودی زنگ […]

نوشته یک شروع شاد برای ماه مهر اولین بار در تابش پدیدار شد.

]]> http://tabesh.net/2017/09/20/%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1/feed/ 0 http://tabesh.net/2017/09/19/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87/ http://tabesh.net/2017/09/19/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87/#respond Tue, 19 Sep 2017 12:30:06 +0000 http://tabesh.net/?p=12617 بازگشت به مدرسه دانش‌آموزان عزیز تعطیلات تابستانی رو به پایان است. الآن روزهای آماده شدن برای بازگشایی مدرسه است. هر سال در روزهای پایانی تابستان و اوایل مهر ماه، شما با ازدحام کارهای متعدد روبه رو می‌شوید. بهتر است گام به گام خود را برای شروع سال تحصیلی آماده کنید تا به راحتی از تعطیلات […]

نوشته بازگشت به مهر و مدرسه اولین بار در تابش پدیدار شد.

]]> http://tabesh.net/2017/09/19/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87/feed/ 0 http://tabesh.net/2017/09/19/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d9%91%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af/ http://tabesh.net/2017/09/19/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d9%91%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af/#respond Tue, 19 Sep 2017 04:30:55 +0000 http://tabesh.net/?p=12536 آنچه والدین كلاس اوّلی ها باید بدانند! در روزهای اولی که کودکتان می‌‌خواهد به مدرسه برود حتما او را همراهی کنید. ممکن است فرزندتان مضطرب باشد و نداند دبستان او چگونه جایی است. اما وقتی شما او را همراهی می‌‌کند احساس آرامش و امنیت می‌‌کند. در راه مدرسه می‌‌توانید با او در باره ی نکات […]

نوشته والدین كلاس اوّلی هابدانند اولین بار در تابش پدیدار شد.

]]> http://tabesh.net/2017/09/19/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d9%91%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af/feed/ 0 http://tabesh.net/2017/09/18/5-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%d8%9b%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87/ http://tabesh.net/2017/09/18/5-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%d8%9b%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87/#respond Mon, 18 Sep 2017 12:30:40 +0000 http://tabesh.net/?p=12612 ۵ کار مهمی که والدین باید یک هفته قبل از مدرسه انجام دهند این یک وظیفه بسیار مهم برای والدین محسوب می شود که بتوانند فرزندان خود را هر چه بیشتربرای شروع مدارس آماده سازند که ما در اینجا ۵ راهنمایی بسیار مفید در این رابطه را برایتان بیان کرده ایم. با نزدیک شدن به […]

نوشته ۵ کار مهم والدین؛یک هفته قبل از مدرسه اولین بار در تابش پدیدار شد.

]]> http://tabesh.net/2017/09/18/5-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%d8%9b%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87/feed/ 0 http://tabesh.net/2017/09/13/12585/ http://tabesh.net/2017/09/13/12585/#respond Wed, 13 Sep 2017 05:43:14 +0000 http://tabesh.net/?p=12585 ۱۰۱ پیشنهاد برای مدیران و مربیان مکتبخانه ها نویسنده : خالد کوهی نژاد ۸۱- شاگردان را با هم مقایسه نکنیم بلکه رفتار و کردار هر یک از آنها را جداگانه بررسی کنیم. چون هر کس گذشته، حال، و به صورت کلی موقعیت های متفاوتی داشته است. ۸۲- یک مشاور خوب و یک دوست قابل اعتماد برای […]

نوشته ۱۰۱ پیشنهاد برای مدیران و مربیان مکتبخانه ها- پایانی اولین بار در تابش پدیدار شد.

]]> http://tabesh.net/2017/09/13/12585/feed/ 0
Warning: Module 'imagick' already loaded in Unknown on line 0

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار