تبلیغات

هولوکاست روز شادی و خوشحالی (مظلومیت مسلمانان میانمار)

Article Image
هولوکاست روز شادی و خوشحالی (مظلومیت مسلمانان میانمار)

روز دهم ذی الحجه ،روز خوشحالیست، روزشادمانی و سروراست، روزی که اطفال خنده برلب فضای خانواده را آکنده از مهر وصفا و صمیمیت می کنند، روزی که بوی خوش کباب از کوچه های محله ها استشمام می شود.

همه ما خوش بودیم و در تنعم،در این روز میمون همه غصه را به باد فراموشی دادیم.

اما کمی آنطرف تر دودی غلیظ مشاهده کردم احساس کردم بوی عجیبی از آن دود به مشامم می رسد،باخود گفتم چه قربانی بزرگی است که صاحبانش آنرا قربانی کردند،خوشا به حالشان تا چند روز از لذت کباب بهره مند هستند.

کمی جلوتر رفتم احساس کردم بغض عجیبی گلوگیرم شد،احساسم براین شد که یهوئی در ماتم وحشتناکی قرار گرفتم.
آری ! علت آن دود غلیظ را دریافتم.
دریافتم که منشأ دوداز حصار چوبی که مسلمانان بی گناه در آن محصور بودند می باشد ،متوجه شدم که بودائیان متعصب جنایتی فراتر از عقل بشر مرتکب شده اند.

▫️آری ! دودغلیظ را بودائیان متعصب با سوزاندن انسانهای بی گناه روهینگیا (میانمار) ایجاد کرده اند.

احساساتی شدم قدم هایم را بلندتر برداشتم تاکه رسیدم به لب مرز میانمار صدها انسان بی گناه به جرم مسلمان بودن آواره مشاهده کردم که با آه و ناله های مظلومانه خویش قلب بنده را به لرزه انداختند.

با خود گفتم چه وضع اسفناکی است، تصمیم گرفتم بروم کنار ساحل اندکی در مورد این وضع نکبت بار میانمار تامل کنم،آنجا که رسیدم خدایا ناگهان با ده ها قایق آواره در امواج پر جذر و مد دریا مواجه شدم.

قایق هایی که سرنشینان آنها از ظلم و استبداد حکومتشان گریسته بودند و افسارگسیخته در امواج پرطلاطم سرگردان بودند.
جای تاسف اینجاست که هیچ حکومتی حاضر نبود این پناهندگان بی گناه را امان بدهد.
‼️آری ! این جنایات وحشیانه در عصری اتفاق می افتند که عربده های سازمان ملل و سازمان دفاع از حقوق بشر پرده گوش انسانها را پاره کرده اند.

پس از اندکی تامل به یاد هولوکاست هیتلر افتادم با خود گفتم هولوکاست هیلتر گرچه وحشیانه بود ولی از نظر بنده ستودنی است ، چون هیتلر آشکارا دست به آن جنایات زد،اما هولوکاست امروز زاییده استبداد مستکبران جهانی است که از نقاب دموکراسی برای اجرای حکم های جائرانه و هولوکاست هایی ناجوان مردانه استفاده می کنند،برای فریباندن ملتها شعار جمهوریت را به خورد جامعه می دهند.

سکوت مجامع بین المللی مهر تایید هولوکاست دولت میانمار است
موضع گیری مجدانه مجامع بین المللی بهترین راه برای سرکوب کردن این جنایت ظالمانه است.
دولت میانمار باید بعنوان یک جنایت کار جنگی در دادگاه سازمان بین الملل محاکمه بشود.

جنایات میانمار را می توان هولوکاستی جدید بر علیه همه مسلمان جهان عنوان کرد.

✍ یاسرسابکزئی ، نیکشهر روستای آبگاه

مطالب مرتبط

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار