تبلیغات

عجیب است امروز زبان حرف می زند و روز قیامت زبان ساکت و اعضاء حرف میزنند.

Article Image
به اشتراک بزارید!

✅-روز قیامت یک عده ای عزت مند می شوند و عده ای دیگر خوار و ذلیل.

✅-عجیب است امروز زبان حرف می زند و روز قیامت زبان ساکت و اعضاء حرف میزنند.

✅-موت کسی را نمی شناسد نه پیامبر و نه عالم و نه غیر عالم.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار