تبلیغات

یک روز برای کوردها …

Article Image

بعضی روزها برای کوردها ، تنها ساعاتی از طلوع تا غروب خورشید نیست !

ثانیه ثانیه اش را به درازای سالی مرور می کنند..روزهای پریشانی این ملت زیاد است. روزهای هراس و وحشت و روزهای نامرادیش…..

ملتی که از پشت خنجرها خورده، بد عهدی ها دیده و از آشفتگی ها و تشتت ها ، زخم ها به سینه دارد.

ملتی که دیگر فرصتی برای تکرار اشتباهاتش ندارد و باید تاریخش را مرور کند…باید بگردد به زمستانی سخت که در میدانی ( چوارچرا)

همه ی سال های رفته اش و آرزو ها وآمالش، در ساعت چهار صبح بر دار رفت…..نماد استقلال ملتی بر دارشد ، تا سایه ی وحشت تا ابد بر پرچین دل هایشان بماند…..

حالا در گوشه ای دیگر از مرزهایی که میانشان فاصله انداخته ، چشم به فردا دوخته… و فردا همان روزی خواهد شد که سال هاست منتظرش بود…

کورد ، فردا را از یاد نخواهد برد، فردایی که فرداهایش را رقم می زند و ای کاش این فردا، پایان فلاکت های او باشد.

پایان تراژدی سختی که از آذر ۱۳۲۵ در سینه دارد .

مرور می کنم اولین جمهوری کوچک خودمختار در مهاباد، با زعامت قاضی محمد و عمر کوتاه یازده ماهه اش را، با جغرافیای کوچک و دشمنانی بی شمار …..از برآمدن جوانه ی نهالی که حتی یک سال آفتاب براو نتابید …یک سال نفس نکشید و یازده ماه دلهره و خیانت و چند دستگی را تجربه کرد.
از سهم خواهی رقیبان که فرصت پاگرفتن و نضج گیریش را ندادند ، تاپشت کردن حامی های بی تعهد و اعدام رهبر….از پایین کشیدن پرچم در قلمرو( قلعه سرداربوکان) ، تنها انزوای حامیان ، از بالا گرفتن دل آزردگی ها و اتهام و خون به جگرکردن ( سروک)

از خودی های بی وفا تا خروج شوروی از ایران و اعدام زعیم و یاران در میدان چوار چرا!

مرور می کنم همه ی این یازده ماه را……

یازده ماه تلاش برای جلب همگرایی و یازده ماه رقابت و دشمنی و خیانت…..

کاش کوردها ، همه ی آنچه از سرگذرانده را دوباره و چند باره با خود، تحلیل کنند….ضعف هایی که از پا درشان آورد و اختلافاتی که دشمن را کامیاب کردو راه هایی که بن بست و آدرس هایی که اشتباه بود…..

کورد را فرصتی برای تکرار نیست…

کاش می دانست!

کاش آسان به وعده ها ،اعتماد نکند و بداند که هرچه دشنه در سینه دارد ، از نامردهاست…..

کاش فردا بنویسم : امروز ، همان فردایی است که دیروز نگرانش بودم!

* روزنامه نگار

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار