تبلیغات

شرایط مسعود بارزانی برای لغو همه پرسی

Article Image

ارسال شده توسط رویال از تهران

بارزانی

رئیس اقلیم کردستان اعلام کرد کە اگر بغداد برای آغاز مذاکرە بر سر استقلال اقلیم اعلام آمادگی کردە و جامعە جهانی نیز تضمین کتبی برای اجرایی کردن توافقات با بغداد را بە کردها بدهد، احتمال لغو همه پرسی استقلال اقلیم کردستان وجود دارد.

در حالی کە کمتر از ۵ روز دیگر تا موعد اعلام شدە برای برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان زمان باقی ماندە و کشورهای منطقە و قدرت های جهانی از مسعود بارزانی رئیس اقلیم و دیگر مقامات کرد خواستەاند کە این همه پرسی را بە تعویق بیاندازند، بارزانی در سخنانی، شرایط اقلیم کردستان برای تعویق همه پرسی را اعلام کرد.

بارزانی گفت:اگر هم جایگزینی نباشد بیست و پنجم ماه جاری همه پرسی برگزار می شود، اگر چه همه پرسی هم بر گزار کنیم، حق داریم و حق مسلم ملت ما است که باید تضمینی داشته باشد، زیرا در گذشته رنج های بسیاری متحمل شدیم . حق داریم به هیچ گونه وعده و وعید لفظی اعتماد نکنیم. تضمین باید کتبی باشد و طوری مکتوب شود که کسی نتواند از زیربار آن شانە خالی کردە و یا تفسیر و تعبیر متفاوتی از آن داشته باشد.

بارزانی ادامه داد: مشکل ما با بغداد بر سر حقوق و بازگشت وزیر و وزرا نیست، آن مرحله گذشت، تمام شد و رفت. واقعاً من اکنون احساس می کنم که بعد از سال ۲۰۰۳ و پس از مصائبی چون انفال و حملات شیمیایی کە از سر گذراندیم، اشتباه کردیم به بغداد رفتیم، ولی بازگشت ما به بغداد با حسن نیت ودلی پاک بود، اما این هم پذیرفته نشد. ما اتحاد و یکپارچگی عراق را بر هم نزده ایم، خود آن ها این کار را کردەاند. ما به بغداد رفتیم تا شریک و برادرشان باشیم، آن ها نپذیرفتند. ما هم در خدمت دیگران نخواهیم بود.دومین اشتباه ما این بود که وقتی بودجه اقلیم کردستان را قطع کردند؛ یعنی همه چیز تمام شد، اما آن زمان جنگ داعش بر ما تحمیل شده بود و فرصت نکردیم، وگرنه باید همان زمان این اقدام را انجام می دادیم. هنوز هم در بغداد فرهنگ و دیدگاه انفال و عدم قبول شراکت با دیگر اقوام و ملیت ها وجود دارد، اگر حالا همه پرسی را نپذیرند، پس بعد از دو سال چگونه تن به پذیرفتن می دهند؟ گذشت زمان به نفع ملت کردستان نیست. مصوبات پارلمان و احکام دادگاه عراق را ببینید، همگی بر ضد کردستان می باشند. مصوبات آن ها هیچ گاه به کردستان نمی رسند و در این جا عملی نمی شوند، اما نشان دهندە نیت واقعی و هدف آن ها در قبال کردستان است و این است کە بسیار اهمیت دارد.”

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار