تبلیغات

نسل كشي در قرن ٢١

Article Image

اختلاف مسلمانان برمه اي با دولت مرکزي برمه برمي گردد به نحوه جدايي اين کشور از هندوستان تحت استعمار دولت انگليس. دولت انگليس در قرن هجدهم کل منطقه هندوستان به انضمام برمه را مستعمره خود کرد. تنوع و تکثر قومي در منطقه برمه و اختلاف آنها با هندوستان مستعمره، دولت انگليس را واداشت تا در سال ١٩٣٧ به بخش بودائي نشين مستعمره، خودمختاري بدهد و برمه بريتانيا از مستعمره هند جدا شد. ايالت «آراگان» واقع در دهانه خليج بنگال منطقه اي مسلمان نشين است که حد فاصل بخش هندو و مسلمان نشين، شبه قاره هند است؛ با استقلال پاکستان از هندوستان و دوبخش شدن مناطق مسلمان نشين تحت نام پاکستان شرقي و پاکستان غربي، سرانجام دولتي مسلمان در کنار مرزهاي برمه تحت نام بنگلادش به وجود آمد. برمه با جمعيتي ٦٠ ميليوني در مساحتي حدود ٦٧٠ هزار کيلومترمربع ٨٩ درصد از جمعيت آن بودائي هستند. با تصرف تبت از سوي چين و اخراج دالائي لاما، اين برمه است که بودائيان مي توانند در آن اولين دولتي را که با آئين بودائي اداره مي شود به وجود بياورند اما نظاميان حاکم بر برمه به دالائي لاما اجازه نمي دهند اولين دولت بودائي را تشکيل دهد. از طرفي بيش از ١١ درصد از جمعيت برمه بودائي نيستند که عمدتا مسلمانان منطقه آراگان محسوب مي شوند. هدف دولت نظامي حاکم بر برمه، از سال ١٩٦٨ ناديده گرفتن جمعيت مسلمان ساکن در برمه به ويژه ايالت آراگان بوده، دولت برمه مدعي است مسلمانان ساکن ايالت آراگان، برمه اي نيستند.

مسلماناني هستند که در ايام استعمار دولت انگليس به اين منطقه مهاجرت کرده اند و بخش عمده اي از ساکنين ايالت آراگان مسلماناني هستند که در زمان استقلال پاکستان از هند، در جابه جايي بزرگ هندوها و مسلمانان در داخل شبه قاره هند به اين منطقه آمدند و تعداد زيادي از مسلمانان اين منطقه در طول جنگ به اصطلاح آزادي بخش بنگلادش در سال ١٩٧١ به اجبار به ايالت آراگان کوچ کردند. از نظر دولت برمه اين جابه جايي ها باعث ورود مسلمانان بنگالي و هندي به ايالت حاصلخيز آراگان شده است و جمعيت اين ناحيه تبار برمه اي ندارند. قانوني در سال ١٩٦٨ در برمه به تصويب دولت نظامي اين کشور رسيد که افراد ساکن در برمه که تبار برمه اي ندارند را از حقوق شهروندي محروم کرد.

اصل اختلاف از اينجا ناشي شده است که دولت برمه مسلمانان ساکن ايالت آراگان را غيربرمه اي مي داند که در ايام استعمار منطقه به وسيله انگلستان و نيز در زمانه استقلال پاکستان از هندوستان و همچنين جنگ هاي استقلال طلبانه بنگلادش خود را به اين ايالت رسانده اند. دولت نظامي برمه نژاد مردم مسلمان ساکن منطقه آراگان را هند و آريايي مي داند که با نژاد اصلي مردم برمه که از تبار اقوام – بامار – هستند متفاوت هستند. در برمه بيش از ١٤٤ قوم زندگي مي کنند که اکثريت آنان بودائي مذهب هستند.

نظاميان حاکم بر برمه به منظور پاک سازي قومي، قانون حفظ حقوق شهروندي را در کشور پياده کردند. قانوني که مصداق عيني آپارتايد است. از ١٤٤ قومي که در برمه زندگي مي کنند ٩ قوم را غيربرمه اي تشخيص داده و از همه حقوق شهروندي محروم کردند. به همين اعتبار سياست کوچ اجباري ساکنين ايالت آراگان را در پيش گرفته اند و مدعي هستند مسلمانان ساکن منطقه ساحلي آراگان بايد از اين منطقه اخراج شوند. براي اجراي اين سياست تابعيت مسلمانان منطقه آراگان از آنان سلب شده است تا با کوچ اجباري يا نسل کشي و پاک سازي قومي جمعيت مسلمان برمه از بين برود. جاي تعجب است در قرن ٢١ در گوشه اي از جهان متمدن جمعيتي نزديک به هشت ميليون نفر زندگي مي کنند که به گفته سازمان هاي بين المللي خصوصا سازمان ملل، محروميت هاي زير را دارند:

١- کارت هويت ندارند بالطبع نمي توانند گذرنامه داشته باشند.

٢- امکان سفر در داخل کشور و منطقه آراگان هم به ساکنين داده نمي شود. اجازه سفر از روستايي به روستاي ديگر با پرداخت پول و تحت شرايط خاص و ويژه اي امکان پذير است.

٣- ازدواج بدون اجازه دولت امکان پذير نيست و اگر دولت اجازه ازدواج داد نمي توانند بيش از دو فرزند داشته باشند.

٤- تحصيل در مقاطع دبستان و دبيرستان امکان پذير نيست؛ بيشترين آمار بي سوادي در جهان متعلق به مردم مسلمان ميانمار است؛ هيچ دانشگاهي در برمه پذيراي مسلمانان ميانماري نيست.

٥- خدمات بهداشتي هم مانند خدمات آموزشي از مسلمانان دريغ مي شود تا در فقر و بي سوادي و نبود امکانات بهداشتي با مرگ زودرس روبه رو شوند و از بين بروند.

٦- برگزاري مراسم مذهبي و داشتن مسجد و تعمير مساجد موجود ممنوع است.

٧- حق مالکيت بر زمين و نيز دايرکردن فروشگاه و کارگاه هاي توليدي به وسيله مسلمانان ممنوع است و در مناطقي که جواز کار براي مسلمانان صادر مي شود بايد شريک برمه اي داشته باشد که بدون سرمايه گذاري، بيشترين سود را ببرد. دولت برمه ابايي ندارد اعلام کند مردمي که کارت هويت ندارند و تبعه ميانمار شناخته نمي شوند نبايد در اين کشور زندگي کنند. رئيس جمهور سابق برمه به صراحت از اخراج ٨٠٠ هزار نفر مسلمانان از منطقه اي در ايالت آراگان ياد کرد به اين بهانه که اين افراد برمه اي نيستند و بايد به ديگر کشورها يا در اردوگاه هاي آوارگان ساکن شوند. دولت بنگلادش متهم است در ساليان گذشته باعث مهاجرت مسلمانان به برمه شده است و اين افراد تبعه بنگلادش هستند.

دولت برمه به هر بهانه اي درصدد کشتار مسلمانان است. وقتي طالبان در افغانستان مجسمه هاي بودا را منفجر کرد جواز حمله به مسلمانان برمه اي شد! وقايع داخلي هم هميشه بهانه اي براي حمله به مردم مسلمان بوده است. کشته شدن زني بودائي به دست سه مرد مسلمان آتش حملات جديد را شعله ور کرد. هرچند يک نفر از اين سه مرد تبرئه شدند و دو نفر ديگر به اعدام محکوم و حکم هم اجرا شد. مسلمانان برمه اي اجازه مالکيت ندارند، کلبه هايي که در منطقه آراگان در آب وهواي استوايي با ميانگين باران پنج هزار ميلي متر در سال احداث مي شود، به وسيله افراطيون بودايي که از حمايت دولت برخوردارند، به آتش کشيده مي شود. سکوت جامعه جهاني نمي تواند دليل سکوت مسلمانان جهان باشد. ميانمار همان سياستي را در پيش گرفته که رژيم غاصب اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي دنبال آن است؛ بي هويت کردن مسلمانان. خانم «آن سانگ سوچي»، برنده جايزه نوبل؛ کسي که خود ٢١ سال طعم حصر غيرقانوني را چشيد و بعد از رفع حصر با توجه به سابقه فعاليت سياسي خود و نيز اقدامات پدرش در استقلال برمه هم اکنون رهبر واقعي برمه است، به بهانه تشکيل گروه هاي مسلح در ميان مسلمانان که به جهت حفاظت از خود در مقابل نسل کشي صورت گرفته، اقدامات ارتش ميانمار را قانوني مي داند. بايد مسلمانان از شوراي امنيت سازمان ملل متحد بخواهند با توجه به نسل کشي صورت گرفته در برمه دولت اين کشور را محکوم و از ديوان بين المللي لاهه محکوميت سران کشور برمه را درخواست کنند.

* حقوق دان

 روزنامه شرق ، شماره ۲۹۶۱ به تاريخ ۲۲/۶/۹۶، صفحه ۱ (صفحه اول)

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار