تبلیغات

پژوهشی در باره رقیه شرعی و غیر شرعی

Article Image

ابتدا باید دانست رقیه بر نوع هستند ۱_ رقیه شرعی و جایز ۲_ رقیه غیر شرعی و ممنوع .

رقیه شرعی :

تلفظ وردهای دعایی، حاوی آیات قرآنی و دعاهای مشروع مانعی ندارد و روا می باشد زیرا رسول الله صلى  الله  علیه  وسلم می فرماید: (لا بأس بالرقی مالم تکن شرکا) یعنى: (مانعی در تلفظ وردهای دعایی عاری از شرک وجود ندارد) (۲) و نیز موقعی که رسول  الله  صلی  الله  علیه  وسلم دچار بیماری  گشت، جبریل  علیه السلام سه مرتبه دعای: (بسم الله أرقیک من کل شیء  یؤذیک و من  شر کل نفس أو عین  حاسد الله یشفیک  بسم الله أرقیک) یعنى: (ای پیامبر- با  نام خداوند شما را از گزند هر آنچه  که آزارتان می دهد و از گزند هر فرد یا چشم حسدورز به پناه خداوند می سپارم؛خداوند بهبودی کامل را ارزانی  تان بفرماید؛و من با نام خداوند شما را به پناه او (خداوند) می سپارم)را برای ایشان زمزمه  نمود (۳) و همچنین با بررسی منابع  سنت نبوی متوجه می شویم که رسول الله صلی  الله  علیه  وسلم دعاهای درخواست بهبودی را برای یاران بزرگوارش نیز نموده است.

رقیه غیر شرعی :

رقیه غیر شرعی و ممنوعه مانند، وردهای حاوی عبارت های نامفهوم و یا وردهایی که نام های جن ها و سایر نام های ناشناخته در آنها درج شده  است.

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید: از رسول الله صلى  الله  علیه  وسلم شنیدم که می فرمود: (إن الرقى والتمائم والتوله شرک )یعنی: (وردها و نوشته های دعایی و دعاهایی که جهت ایجاد محبت یا نفرت در بین زن و شوهر خوانده و نگاشته  می شوند همگی از جلوه های شرک می باشند) (۱) و اهل علم در شرح حدیث یادشده بیان نموده اند که مراد از وردهای دعای یاد شده در حدیث، وردهای ممنوع (رقیه های ممنوع) می باشند که عبارتند از: وردهایی با الفاظ و عبارات نا مفهوم و وردهایی که نام جن ها و اشیای مجهول دارند .

توضیح :

نوشته هایی  که در راستای ایجاد محبت یا نفرت در بین زن و شوهر نگاشته  می شوند ( و در زبان عربی *توله* نامیده می شوند) از طریق نوعی جادو ( که با دخالت جن های شرور و شیاطین تحقق می یابد) انجام می پذیرد که هر دو حالت آن ( یعنی: ایجاد محبت و نفرت) اقدامی ناروا و از جلوه های شرک تلقی می گردد زیرا خداوند متعال می فرماید: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیْمَانَ ۖ وَمَا کَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَٰکِنَّ الشَّیَاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَکَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ یَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَهٌ فَلَا تَکْفُرْ..) یعنى: (و -مردم-از  آنچه که شیاطین در دوره فرمانروایی سلیمان بر مردم تلاوت می نمودند پیروی نمودند و سلیمان (هرگز روی به جادو نیاورد) و کافر نگشت بلکه شیاطین  بودند که- بانسبت دادن دروغ هایی به سلیمان-کافر گشتند و نیز از آنچه  که در بابل  بر دو فرشته موسوم به هاروت و ماروت  فرستاده  شده بود پیروی  نمودند( دو فرشته ای که شیوه جادوها را جهت پیشگیری از آن به مردم می آموختند) و پیش از آنکه چیزی به آنها  بیاموزند خطاب به تک تک آنها می گفتند: ما نوعی آزمایش هستیم پس کافر مشو)البقره/١٠٢ خداوند  متعال در آیه یادشده، آموزش جادو و روی  آوری به آن را از اقدامات شیاطین معرفی  نموده و آن را کفر نامیده  است زیرا  جادوگر، برای محقق  سازی اهداف خود بایستی با اجرای درخواست های کفرآلود و شرک آمیز شیاطین خدمتی  را به آنها ارائه  دهد تا آنها (شیاطین) در ازای  آن، خواسته  های جادوگر را عملی  نمایند.

شرح بیشتر تمائم و حکم آن

 در مورد نوشته های دعایی که در زبان عربی *تمائم* نامیده می شوند بایستی گفت که تمائم، نوشته های  محتوی دعاء، یا طلسم و  افسون و عبارت های ناشناخته ای هستند که بر روی حلقه های آهنین و صدف ها و پوست ها و کاغذها نگاشته می شوند و بیشتر بر بدن کودکان و بیماران آویخته  می گردند و اهل علم در پاسخ به پرسش: آیا آیات قرآنی نگاشته شده بر( پوست و کاغذ و..) جهت آویختن بر افراد هم بعنوان تمائم تلقی می شوند؟ دیدگاه های متفاوتی ارائه  داده اند که بر اساس درست ترین  دیدگاه، آیات قرآنی  نگاشته شده بر روی پوست و کاغذ جهت آویختن بر بدن افراد هم جزو تمائم بشمار  می روند و در مواردی مراقب و نگهبان هم نامیده  می شوند که استفاده از هیچ یک از آویختنی  های یادشده روا نمی باشد (و اگر فردی خود تمیمه (نوشته آویخته  شده) را موجب بهبودی تلقی نماید مرتکب شرک می گردد  ولی اگر آن را بعنوان سببی برای بهبودی  اش قلمداد کند مرتکب  شرک اصغر می شود چرا که وسیله نامشروعی  را بعنوان سبب بکار برده است) زیرا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید:از رسول الله صلى  الله  علیه  وسلم شنیدم که می فرمود: (إن الرقى والتمائم والتوله شرک ) ،

یعنی: (وردهای دعایی و افسون ها و دعاهایی که جهت ایجاد محبت یا نفرت در بین زن و شوهر خوانده و نگاشته  می شوند همگی از جلوه های شرک می باشند)(۴) و نیز رسول  الله  صلی  الله  علیه  وسلم  می فرماید: (من تعلق تمیمه فلا أتم الله له ومن  تعلق  ودعه فلا ودع الله له و من تعلق تمیمه فقد أشرک)یعنى: (فردی که نوشته ای را بر خود بیاویزد خداوند خواسته اش را برآورده  نسازد و فردی که صدفی را ( جهت دور کردن چشم زخم و یا سایر گزندها) بر خود بیاویزد، خداوند مزه آرامش  را به وی نچشاند و فردی که نوشته  ای را ( به منظور بهبودی یا دورساختن چشم زخم و سایر گزند ها) بر خود بیاویزد مرتکب  شرک گشته  است)(۵).

حکم آویختن دعاهای قرآنی و غیر فرآنی

ابراهیم بن یزید نخعی  رحمه  الله فرموده  است: صحابه جلیل القدر پیامبر ص یعنی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و شاگردان ایشان،قائل به ناروا بودن  آویختن نوشته های قرآنی  و غیر قرآنی بودند و علامه عبدالرحمن بن حسن رحمه  الله  در کتاب نفیسش (فتح المجید فی شرح کتاب التوحید)،بطور گسترده در این مورد توضیحاتی را ارائه  داده است که مطالعه (باب:ما جاء فی الرقی والتمائم) یعنى: (بخش: مطالبی که در رابطه با وردهای دعایی و نوشته های آویختنی عنوان گشته  است) بسیار سودمند می باشد و مطالبی که برای تان بازگو  نمودم چکیده  ای از دیدگاه های علمای محقق در مورد نوشته های آویختنی قرآنی بود.  اما بر اساس دلایل یادشده، کلیه علمای اسلام قائل به ناروا بودن استفاده  از نوشته  های آویختنی غیرقرآنی می باشند و در این باره اختلافی وجود ندارد .

از میان دیدگاه  های ارائه  شده از سوی اهل علم، درست ترین دیدگاه در مورد آویختن نوشته های قرآنی که بر اساس کلیه روایت ها ارائه  شده، این است که آویختن نوشته های حاوی قرآن کریم جهت بهبودی یا دورسازی چشم زخم و سایر گزند ها ممنوع  می باشد  زیرا همانطور که اشاره  نمودیم (بدلیل آنکه چنین اقدامی از سوی رسول  الله  صلی  الله  علیه  وسلم  بعنوان سبب معرفی نشده  است، لذا تلقی نمودن یک سبب نامشروع  بعنوان  سبب، معصیت بشمار  می رود) اما اگر خود نوشته ی آویخته  شده را موجب بهبودی و برطرف  سازی گزند قلمداد  نماید در این صورت مرتکب  گناه کبیره می شوند.

حکم آویزان نمودن آیات قرآن در اماکن

در مورد آویختن آیات قرآنی و احادیث صحیح  نبوی در دفاتر کاری و مدرسه ها بایستی  گفت که اگر چنین اقدامی  در راستای اندرز دهی و تقویت ایمان افراد باشد مانعی  ندارد و آویختن آنها در مساجد، نباید موجب حواس پرتی و دلمشغولی نمازگزاران از راز و نیاز با پروردگارشان می شود اگر چنین شود این اقدام نا پسند می باشد.

از خداوند خواهانم  تا توفیق دست یابی به کلیه برکت ها را ارزانی  ما و شما و سایر مسلمانان بفرماید و آگاهی و پایداری در دینش را روزی  مان نماید و ما و شما و سایر مسلمانان را از گزند نفس های  مان مصون  بدارد و همه ما را از اقدامات  ناشایست و فتنه های گمراه گر دور نگه دارد که او بر پذیرفتن این خواسته  تواناست و سلام و درود و لطف و برکت الهی  نثار  تان باد.

………..

۱ )سنن ابوداود حدیث (٣٣٨۵) و سنن ابن ماجه حدیث (٣۵٢١) و مسند المکثرین امام أحمد حدیث (٣۴٣٣) و ألبانی رحمه  الله در سلسله الأحادیث  الصحیحه  حدیث (٣٣١) قائل به صحیح  بودن سند آن می باشد.

۲ )صحیح  مسلم حدیث (۴٠٧٩) و سنن ابوداود حدیث (٣٣٨٨)

٣ )صحیح مسلم حدیث (۴٠۵۶) و سنن إبن ماجه حدیث (٣۵١۴)

۴ ) )سنن ابوداود حدیث (٣٣٨۵) و سنن ابن ماجه حدیث (٣۵٢١) و مسند المکثرین امام أحمد حدیث (٣۴٣٣) و ألبانی رحمه  الله در سلسله الأحادیث  الصحیحه  حدیث (٣٣١) قائل به صحیح  بودن سند آن می باشد.

۵ )مسند الشامیین  امام  أحمد حدیث (١۶٧۶٣)

در این باره بیشتر بخوانید:

دعانویسی و رقیه شرعی

جادو و جادوگری

علائم فرد جادو شده و درمان آن

درمان شرعی جادو و سحر

علائم انسان جن زده و چشم خورده

درمان آدم جن زده

حکم شرعی مراجعه نمودن به تعویذ نویسان و گرفتن تعویذ از آن

درمان بیماری‌های جسمی و روحی با قرآن

images

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار