تبلیغات

برحذر داشتنِ حضرت علی پیروانش از مخالفت با خلفای گذشته

Article Image

۰۶/۱۹/۱۳۹۶ 2 نمایش

به اشتراک گذاری برحذر داشتنِ حضرت علی پیروانش از مخالفت با خلفای گذشته

حضرت على فرمود: «و آداب پسندیدهاى را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسلام با آن پیوند خورده و رعیت با آن اصلاح شدند، بر هم مزن؛ و آدابى که به سنت‌هاى خوب گذشته زیان وارد مى‌کند، پدید نیاور، که پاداشش براى آورندۀ سنت، و کیفر آن براى تو باشد که آنها را در هم شکستى. با دانشمندان، فراوان گفتگو کن، و با حکیمان فراوان بحث کن، که مایه آبادانى و اصلاح شهرها و برقرارى نظم و قانونى است که در گذشته نیز وجود داشت».

[۱۲۷]- نامه ۵۳.

مقاله پیشنهادی

سرزنش نمودن علی نسبت به گرفتن مال غیرمشروع و استفاده از آن؛ مانند کسی که …

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار