تبلیغات

صحابه پاسبانان راستین دین

Article Image
صحابه پاسبانان راستین دین

با نگاه به کتابهایی که دربارهٔ سیرت پیامبر بزرگوار اسلام -صلی الله علیه وسلم- نگاشته‌اند، درمی‌یابیم که گذشتگان چیزی را از جزئی‌ترین نکات زندگی آن‌حضرت - صلی الله علیه وسلم- برایمان فروگذار نکرده‌اند.

انسان هر چه را از یک زندگی ایده‌آل بخواهد، آن را در سیرت پاک رسول خدا - صلی الله علیه وسلم- می‌یابد و این ارمغانی بس ارزشمند است که صحابهٔ کرام - رضوان الله علیهم- هدیهٔ نسلهای آتی بشر کردند.

شگفت‌آورتر اینکه آنان حتی نامهای شترها، اسبها و الاغ و حتی نام کاسه‌های پیامبر - صلی الله علیه وسلم- را حفظ کردند که امروزه در کتابهای تاریخ و سیرت برای همگان قابل دسترسی هستند.

از اینجا معلوم می‌شود که صحابهٔ کرام حرص شدیدی جهت حفاظت از کیان دین و آثار پیامبر - صلی الله علیه وسلم- داشتند که وقتی نام کاسه و سواری پیامبر - صلی الله علیه وسلم- را برای ما نگه داشتند، چطور می‌شود که دین را به نحو احسن برایمان حفظ نکنند؟

صحابه‌ای که نمی‌گذاشتند آب دهان مبارک پیامبر - صلی الله علیه وسلم- بر زمین بیفتد، چگونه می‌توانستند سخن گهربار آن‌حضرت - صلی الله علیه وسلم- را بر زمین بیندازند؟

یقیناً ثبت و ضبط این همه وقائع به ظاهر جزئی، آن هم در عصر بیسوادی، یکی از بزرگترین معجزات جهان هستی است و معلوم می‌شود که صحابهٔ کرام همانند خود رسول گرامی اسلام  - صلی الله علیه وسلم- برگزیدگان حق تعالی بودند که خداوند آنها را جهت همراهی «محمّد رسول الله» - صلى الله علیه وسلم- با نشانِ «وَالَّذِینَ مَعَهُ» مبعوث گردانیده بود تا در حیات آن‌حضرت - صلى الله علیه وسلم- همگام با ایشان و بعد از وفات ایشان، بر نقش قدوم وی جهت نشر و اشاعهٔ این دین آسمانی از هیچ سعی و کوششی دریغ نورزند و خداوند، پیش از این، این صفت آنان را دانسته بود که در همین دنیا رضایت خویش را از ایشان اعلان داشته بود.

لذا وقتی که صحابهٔ کرام تا این حد نسبت به دین و پاسداشت ارزشهای آن و حفظ آثار پیامبر بزرگوار اسلام حریص بودند، هیچگونه برچسب خیانت بر آنان از سوی هیچ فرد یا گروهی نخواهد چسبید؛ چرا که یک پاسبان واقعی، هرگز بدانچه پاسش می‌دارد، خیانت نخواهد کرد.

زبیر حسین‌پور

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار