تبلیغات

نکاتی در مورد طلب حدیث

Article Image
نکاتی در مورد طلب حدیث

نخست محدث و خواننده علم حدیث نیت خود را تصحیح کند، زیرا اعمال به نیت بستگی دارد. هدف خواننده از حدیث نشر آن باشد و پاداش این کار را در آخرت بخواهد.

برای طالب حدیث رعایت آدابی مستسحن است که از امام مالک رحمه الله منقول‌اند: ایشان نخست وضوء می‌گرفت سپس لحیه مبارک را شانه می‌کرد. بعد با متانت و سنگینی جایگاهش می نشست. دیگران از وی در مورد این عملکردش سؤال کردند در جواب گفت: دوست دارم احترام احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را به جا بیاورم. از ایشان منقول‌ است که به هنگام درس حدیث عطر استفاده می‌کرد. اگر صدای کسی در اثنای حدیث بلند می‌شد او را توبیخ می‌کرد و این آیه را تلاوت می‌کرد؛ (لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی)

برخی می‌گویند به هنگام درس حدیث غسل نماید، مسواک استفاده نماید، ناخن و سبیل‌هایش را کوتاه کند، بهترین لباسش را بپوشد و بر نشیمن‌گاه مناسبی بنشیند یا اینکه بر منبر قرار بگیرد.

گویند: از خصوصیات حدیث این است که بر مکان بلندی خوانده و بر میز هم‌چون قرآن مجید قرار داده شود.

مستحب است که طلاب روبروی محدث قرار گیرند و اینکه محدث و طلاب در اثنای در حدیث برای هیچ کسی به خاطر احترام حدیث بلند نشوند.

 مستحب است که عبارت حدیث شمرده شمرده خواند شود نه تند تند. بلکه گفته‌اند: در عبارات حدیث مد، اظهار و اخفاء را رعایت کند. محدیث مجلس حدیث را با تحمید و صلاه آغاز نماید و با آنها مجلس را نیز ختم کند.

ابتدا قاری خوش‌صوتی مقداری از قرآن را بخواند زیرا صحابه چنین می‌کردند. حافظ ابن حجر و حافظ عراقی: می‌گویند که بهتر است سوره اعلی خوانده شود. بدین خاطر که با سنقرؤک فلاتنسی مناسبت پیدا شود.

مجلس حدیث را طولانی نکند، بلکه وقت میانگنی را در نظر بگیرد و بپرهیزد از اینکه خوانندگان را خسته کند مگر اینکه بداند که سامعین از طولانی شده خسته نمی‌شوند. امام زهری می‌گوید: هنگامیکه مجلس طولانی شوده، شیطان در آن دخل‌اندازی می‌کند.

بهتر است برای شخصی که در مجلس او کسی از وی از مسن‌تر یا عالم‌تر است حدیث بیان نکند. درس حدیث برای کسی که در شهر از او افراد برتری وجود دارد مکره است. بلکه مناسب است که افراد را به نزد بزرگان راهنمائی کند. زیرا دین خیر خواهی است. کسی در کسب حدیث نیت خوبی ندارد از بیان حدیث به او نباید امتناع ورزید؛ زیرا امید است که نیت او تصحیح گردد.

( منبع: لقاء العشر الاواخر بالمسجد الحرام )
ترجمه : سنت‌آنلاين

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار