تبلیغات

صحابه

Article Image
صحابهچرا از پیامبر(ص) پیروی می کنیم؟صحابه(رض) در پرتوی قرآن و احادیث نبوی(ص)قرآن وسیره ی پیامبر(ص) دونیروی عظیماحترام و تقدير متبادل بين صحابه و اهل بيت(رض)

http://khademolquran.ir Tue, 11 Apr 2017 07:21:36 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 http://khademolquran.ir/1396/01/01/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%b5-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/ http://khademolquran.ir/1396/01/01/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%b5-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/#respond Tue, 21 Mar 2017 08:59:46 +0000 http://khademolquran.ir/?p=1317

چرا از پیامبر(ص) پیروی می کنیم؟

بندگانِ خدا…همانا خداوند برای پیامبرش(ص) اصحابی را انتخاب کرد،که دعوتش را با خود حمل می کردند و بر راه و روش او حرکت می کردند.

اصحابی که نفس را زیر پا گذاشتند و چیزهای گرانبها را ترک کردند،و به دور و نزدیک مهاجرت کردند،و ما امر شده ایم که از آنان متابعت کنیم.

چرا از آنان تبعیت نکنیم؟مگر انفاق آنان در را خداوند نبود که دین را عزت بخشید،در حالی که ابولهب راه می رفت و می گفت(صدقه ندهید چرا که او دروغگوست)

آیا مگر همراه با پیامبر(ص) از برگ درختان نمی خوردند؟

آیا مگر مصعب بن عمیر(رض) عزیز ترین و پولدارترین جوانان در مکه نبود؟چه چیزی باعث شد که مال و خانواده و زمینش را ترک کرد؟

زمانی که مُرد چیزی را نیافتند که او را دفن کنند.پیامبر(ص) او را می بیند در حالی که گریه میکند،می فرماید:من بر این ها گواه هستم.

چرا از پیامبر(ص) تبعیت نکنیم در حالی که شب ها بیدار می بود و با خوف از خداوند درباره ی امتش درخواست می کرد و با این آیه شب را به صبح می رساند(اگر آنان را عذاب ذهی آنان بندگان تو هستند و اگر آنان را ببخشی تو عزیز و باحکمت هستی).

امام مسلم در حدیثی آورده اند که،عبدالله بن عمروبن العاص(رض) ذکر کرده است که پیامبر(ص)،قول حضرت ابراهیم(ع) را تلاوت کرد که می فرمود(رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۶﴾

پروردگارا آنها بسيارى از مردم را گمراه كردند پس هر كه از من پيروى كند بى گمان او از من است و هر كه مرا نافرمانى كند به يقين تو آمرزنده و مهربانی.

پس از آن پیامبر(ص) دستانش را بالا برد و گفت(امت من،امت من) و گریه می کرد.

خداوند به جبرئیل(ع) فرمود:ای جبرئیل(ع) برو نزد محمد(در حالی خداوند داناتر است) از او بپرس که چرا می گرید؟

جبرئیل آمد و پرسید،پیامبر(ص) به او جواب دادند.

خداوند به جبرئیل فرمود:ای جبرئیل برو نزد محمد و بگو:به زودی تو را در مورد امتت راضی میکنم و تو را فراموش نمی کنم.

راست گفت خداوند زمانی که فرمود(ما تو را رحمتی برای عالمیان فرستادیم)

بشنوید از کسی که زندگی خود را در جاهلیت گذراده و خداوند بعد از مدتی به نور ایمان هدایت فرموده است.

جعفر بن ابی طالب در حالی که نجاشی را مخاطب خود قرار داده است می فرماید:ای پادشاه! ما قومی بودیم که در جاهلیت بت ها را می پرستیدیم،گوشت مردار می خوردیم و فاحشه ها را انجام می دادیم،صله ی رحم را ترک کرده بودیم،و….

تا این که خداوند پیامبری را به سوی ما فرستاد که نسب ،راستی ، امانت داری، پاکدامنی اش را شناختیم.از ما خواست که خداوند را به وحدانیت بشناسیم و او را عبادت کنیم و آن چه که پدرانمان می پرستیدند را رها کنیم و سنگ و بت را نپرستیم و ما را به امانت داری امر کرد و ما را از فواحش و شهادت به دروغ و خوردن مال یتیم نهی کرد.

الله اکبر…چه دین زیبایی که به آن امر شده ایم.

برگردان:ابراهیم طاهری

]]> http://khademolquran.ir/1396/01/01/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%b5-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/feed/ 0 http://khademolquran.ir/1395/03/28/%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%b6-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%ab-%d9%86%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b5/ http://khademolquran.ir/1395/03/28/%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%b6-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%ab-%d9%86%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b5/#respond Fri, 17 Jun 2016 00:29:37 +0000 http://khademolquran.ir/?p=660

صحابه در پرتو ی قران و حدیث

بايد توجه داشت كه رسول گرامي اسلام آخرين پيامبر (ص)و ديـن او كامـل تـرين اديـان و اُمت او بهترين امت هاست. بر همين اساس، اصحاب و ياران او نيـز بهتـرين انسـان هـا هسـتند. كمال دين و افضليت امت، بدون توجه به اصحاب او معنا و مفهومي نخواهد داشـت. صـحابه پيامبر(ص)، بهترين انسانهاي روي زمين هستند كه در سخت ترين شرايط چه در دوران ده سـاله ی نبوت در مكه مكرمه و چه دوران سيزده ساله در مدينه منوره، از بذل جان و مـال خـويش در راه اعتلاي اسلام و در حمايت از رسول اكرم (ص) امتناع نورزيدند.

صحابه(رض) در پرتو آيات قرآن:

قرآن كريم بهترين شاهد و گواه بر صـداقت و حقانيـت صـحابه پيـامبر (ص) اسـت. و آيـات زيادي در قرآن در وصف آنان نازل شده است، ما در اينجا به ذكر چند آيه بسنده ميكنيم:«محمد(ص) پيامبر خدا است، و آناني كه با او همراه اند (صحابه) در مقابل كافران سـخت و خشن و در مقابل مؤمنان مهربان اند، تـو همـواره آنـان را در ركـوع و سـجده مـي بينـی. آنـان خشنودي و فضل پروردگار را جويا هستند و آثار و نشـاني (ايمـان) بـر چهـره هايشـان در اثـر سجده هويدا و نمايان است».

در جاهاي مختلف قرآن، خداوند متعال از صحابه و ياران پيامبر(ص) اعلام رضايت و خشنودی نموده و فرموده است: ﴿رضی اللهُ عَنهُم و رضوا عنه﴾ «خداوند از آنان خشنود است و آنان نيز از خداوند خشنود شده اند».فتح۲۹

«و مهاجرين و انصاري كه در ايمان آوردن بر ديگران سابق و مقدم هستند و كساني ديگر از امت كه به خوبي از آنان پيروي كنند، خداوند از آنان خشنود است و آنان نيـز از خداونـد خشنود هستند و خداوند براي آنان باغ هايی مهيا كـرده از زيـر درختـان آن نهرهـای مختلفـی جاری است».توبه۱۰۰

«همانا خداوند از جميع مؤمنانی كه در زير درخت با تو بيعـت كردنـد، راضـي و خشـنود گرديده است».فتح۱۸

صحابه(رض) در پرتو احاديث رسول اكرم (ص):

پيامبر اكرم (ص) در احاديث زيادي فضيلت، عظمت و منزلت صحابه را بيـان فرمـوده اسـت كه ما در اينجا به ذكر چند حديث بسنده ميكنيم:

«هيچ كدام از كساني كه در زير درخت حديبيه (در صلح حديبيه) با پيامبر اكرم (ص) بـرای جنگيدن با كفار بيعت كردند، وارد دوزخ نميشوند».

«ياران و صحابه مرا سُب نكنيد و بد نگوييد، زيرا اگر كسي از شما به اندازه كوه احد طلا در راه خدا خرج كند، با مقدار مد صحابي و يا نصف مد كه در راه خدا خرج كـرده اسـت، برابر نخواهد بود».

«در مورد ياران من از خدا بترسيد و آنان را بعد از من نشانه طعن و بدگوئي خـويش قـرار ندهيد، هركس آنان را دوست بدارد، مرا دوست داشته است، و هركس با آنـان بغـض ورزد، با من بغض ورزيده است، و هركس آنان را اذيت كند، مرا اذيت كرده است، و هركس مـرا اذيت كند، خداوند را اذيت كرده است؛ و هركس خداوند را اذيت كند، بقيناً خداونـد او را عذاب خواهد داد».

«هرگاه كساني را كه به ياران من بدگويي ميكنند، ديديد پس به آنان بگوييد: لعنت خدا باد بر آن كسي از شما دو گروه كه بد است».

بديهی است در مقابله ياران پيامبر اكـرم (ص) همـان كسـي بـد اسـت كـه از آنـان بـدگويی ميكند.

برگرفته شده از کتاب:حكايات صحابه يا حماسه سازان تاريخ

مولف:شيخ الحديث مولانا محمد زكريا (رح)

]]> http://khademolquran.ir/1395/03/28/%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%b6-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%ab-%d9%86%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b5/feed/ 0 http://khademolquran.ir/1395/01/08/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%b5-%d8%af%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85/ http://khademolquran.ir/1395/01/08/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%b5-%d8%af%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85/#respond Sun, 27 Mar 2016 18:26:28 +0000 http://khademolquran.ir/?p=356

دو نیروی عظیم

قرآن وسیره ی پیامبر(ص) دونیروی عظیمی هستند که میتوانند در جهان اسلام آتش حماسه و ایمان را برافروزند و در هر شرایطی علیه دوران جاهلی انقلابی بزرگ به را بیاندازند واز امت زبون و خوار،امتی بیدار سلحشور ،برافروخته و سراپا خشم و غضب علیه نظام های ظالم،پدید آورند.

امروزه مشکل جهان اسلام دلخوش شدن و آرام گرفتن به زندگی و استراحت در کنار اوضاع فاسد و نابسامان است…نه فساد وی را نگران می کندو نه انحراف و منکرات وی را برمی انگیزاند وجز خوراک و پوشاک به چیز دیگری نمی اندیشد.

اگر راه کتاب و سنت به دلها باز شود،با تاثیری که میگذارد تنشی بین ایمان و نفاق،یقین و شک،منافع زود گذر و زندگی آخرت،استراحت جسم و شادی قلب،زندگی بطالت و مرگ با شهادت بوجود خواهد آمد.

تنشی که هر پیامبری در زمان خود به وجود آورد و یقینا جهان نیز بدون ایجاد چنین تنشی اصلاح نمی شود.آن گاه است که در هر گوشه ای از جهان اسلام و بلکه در هر شهر و خانواده ی مسلمان،چنین افرادی قیام خواهد کردکه قرآن در مورد آن ها می فرماید:

((إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿۱۳﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿۱۴﴾ ترجمه: آنان جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آورده بودند و بر هدايتشان افزوديم (۱۳) و دلهايشان را استوار گردانيديم آنگاه كه [به قصد مخالفت با شرك] برخاستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است جز او هرگز معبودى را نخواهيم خواند كه در اين صورت قطعا ناصواب گفته ايم(۱۴)

این جاست که یاد بلال،عمار،خباب،خبیب،صهیب،مصعب بن عمیر،عثمان بن مظعون و انس بن نضر زنده میشود و بوی بهشت و نسیم قرن اول وزیدن می گیرد و برای اسلام جهانی جدید که با جهان قدیم هیچ شباهتی ندارد،پدیدار می آید.

(کندکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمین ص ۳۳۰و۳۱)

]]> http://khademolquran.ir/1395/01/08/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%b5-%d8%af%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85/feed/ 0 http://khademolquran.ir/1394/12/16/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%d9%8a/ http://khademolquran.ir/1394/12/16/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%d9%8a/#respond Sun, 06 Mar 2016 20:22:15 +0000 http://khademolquran.ir/?p=231

محبت

اهل بيت و صحابه چه كساني اند؟ اهل بيت چه كساني هستند؟ علما در اين مورد اقوال و ديدگاههاي متعددي دارند، اما قول راجح اين است كه اهل بيت بني هاشم هستند، چون آنان كساني اند كه گرفتن زكات بر ايشان  حرام است  ، چون مسلم از زيد بن ارقم(رض) روايت ميكند كه گفت: «… روزي پيامبر(ص)در كنار آبي به نام “خم” واقع بين مكه و مدينه در ميان ما ايستاد و سخنراني نمود، ايشان بعد از حمد و ستايش خدا موعظه نمود و سپس گفت: اي مردم! همانا من انسان هستم و به زودي به فرستاده پروردگارم اجابت ميكنم، و در ميان شما دو چيز گران را ميگذارم: اول كتاب خدا كه سرشار از هدايت و نور است، پس به كتاب خداوند تمسك بجوئيد. و به تمسك به كتاب خدا تشويق نمود، سپس گفت: و اهل بيت من، در رفتار با اهل بيت من خداوند را مد نظر داشته باشيد، در رفتار با اهل بيت من خداوند را مد نظر داشته باشيد، در رفتار با اهل بيت من خداوند را مد نظر داشته باشيد، حصين (يكي از راويان حديث) به او گفت: اهل بيت او چه كساني اند اي زيد؟ آيا زنان اش از اهل بيت او نيستند؟ گفت: زنان اش از اهل بيت او هستند، ولي اهل بيت او كسانياند كه بعد از ايشان صدقه بر آنان حرام است، گفت: و آنان چه كسانياند ؟ گفت: آنان آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس ميباشند…» و از جمله دلايل اين مطلب كه اهل بيت بني هاشم هسـتند، ايـن اسـت كـه عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب و فضـل بـن عبـاس به نـزد پيامبر(ص)رفتند و از ايشان خواستند كه آنها را مسئول صدقه (زكات) قرار دهـد تا مالي به آنان برسد و ازدواج نمايند، پيامبر(ص) به آنها گفت: «صدقه شايسته آل محمد نيست، و صدقه و زكات چرك اموال مردم است» و از اين معلوم ميشود كه عمو زادههاي پيامبر(ص) امثال فرزندان علي و جعفر و عقيل و فرزندان عباس و فرزندان ابولهب و فرزندان حارث بن عبدالمطلب و ديگر كساني از خاندان پيامبر(ص)كه مسلمان شده اند اهل بيت هستند.

همسران پيامبر(ص) از اهل بيت اند خداوند متعال ميفرمايد: «و در خانه هايتان قرار بگيريد و به شـيوه ي دوران جاهليـت پيشـين، اظهـار زينت نكنيد و نماز را برپا داريـد و زكـات دهيـد و از االله و پيـامبرش اطاعـت نماييد. اي خانواده ي پيامبر(ص) به راستي االله ميخواهد پليدي را از شما دور كند و چنانكه بايد شما را پاكيزه سازد».احزاب۳۳

آيه به صراحت ميگويد كه همسران پيامبر از اهل بيت ايشان هستند، و ايـن نشانه آن نيست ديگران از اهل بيت پيامبر نيستند، چون عموم لفظ اعتبار دارد نه سبب خاص آن.

عكرمه از ابن عباس (رض)بروايت ميكند كه در مورد اين آيه گفت: ايـن آيـه در مورد زنان پيامبر (ص) نازل شده است. سپس عكرمه گفت: «هركسي ميخواهد من با او مباهله ميكنم كه ايـن آيـه ( در باره زنان پيامبر r (ص)نازل شده است». و ابن قيم در كتاب جلاء الأفهام صفحه [۳۳۳ – ۳۳۱] اين نظريه را به عنوان دليل كساني كه ميگويند همسران پيامبر(ص) در اهل بيت او داخل اند، ذكر كـرده و ميگويد: به خصوص همسران پيامبر(ص) در آل بيـت ايشـان داخـل انـد چـون ارتباط آن با پيامبر دايم است و در زندگي و بعد از حيات پيامبر(ص) بر ديگران حرام اند. و در دنيا و آخرت همسران پيامبر(ص) مي باشند، پس اين ارتباط و پيوسـتگي كه آنان با پيامبر دارند به جاي ارتباط نسبي قرار مـي گيـرد، و پيـامبر (ص)تصـريح كرده است كه بر آنان درود فرستاده شود، از ايـن رو قـول صـحيح – كـه امـام احمد رحمه االله به آن تصريح نموده – اين است كـه صـدقه و زكـات بـر آنـان حرام ميباشد، و خداوند متعـال سـاحت والاي پيـامبر (ص) را از آلـوده شـدن بـه چركهاي اموال مردم مصون داشته است».

و تعجب است! چگونه همسران او شامل اين گفته پيامبر(ص)كه فرمود: «بار ( خدايا! روزي آل محمد به اندازه قوت بگردان» نمي شوند وفرموده او (ص)در اضحيه «اللهم هذا عن محمد وآل محمد»  «بار خدايا! اين از جانب محمد و خاندان محمد»، و عائشه(رض) گفته است: «آل محمد از نان گندم سير نشده اند» و ميگوئيم: مراد همسران پيامبر(ص) است، و در گفته ي پيامبر (ص) كه اَللّهمَ صَلّ عَلی مُحَمَّد وَعَلی  آلِ محمدشامل مي شدند، اما در اين جمله كه فرمود: «صدقه  براي محمد و آل محمد حلال نيست شامل نميشوند!با اين كه زكات چرك اموال مردم است و همسران پيامبر(ص) به صيانت و دور بودن از آن سزاوارترند.اگر گفته شود: اگر استفاده از زكات بر زنان پيامبر(ص) حرام مي بود بـر كنيـزان آنان نيز حرام مي شد، چون بر موالي و بـرده هـاي بنـي هاشـم ماننـد خودشـان استفاده از زكات حرام بوده است، در روايت صحيح آمده كه گوشـتي از صـدقه به بريره دادند و او آن را خورد، و پيامبر(ص) منع نكـرد، بـا ايـن كـه بريـره كنيـز عائشه(رض) بود. گفته شده: اين شبهه را كساني مطرح مي نماينـد كـه مـي گوينـد: اسـتفاده از صدقه براي همسران پيامبر(ص)جايز است، پاسخ اين شبهه اين است كه حرمـت صدقه براي همسران پيامبر(ص) به طريق اصالت نيست و بلكه تابع تحـريم آن بـر پيامبر(ص) است، و گرنه صدقه قبل از مرتبط شدن آنان به پيـامبر(ص) بـراي آنـان حـلال بوده، پس آنان در اين تحريم فرع قرار گرفته اند و تحريم صدقه بـر غلامـان و موالي فرع تحريم آن براي اربابشان است، و از آن جا كه صـدقه اصـالتاً بـراي بني هاشم حرام است غلام هايشان به تبع آنان صـدقه برايشـان حـرام اسـت ، و چون حرمت صدقه براي همسران پيامبر (ص) اصالتاً نيست و با تبـع مـي باشـد، از اين كنيزان و غلام هايشان تبع آنان نميشدند، چون فرعِ فرع هستند.

«و هر كس از شما، از االله و پيامبرش فرمان ببرد و كار شايسته انجـام دهـد، پاداشش را دو بار به او مي دهيم و برايش روزي نيكي آماده كرده ايم».احزاب۳۱

«و ياد كنيد آنچـه را كـه از آيـات االله و حكمـت، در خانـه هايتـان خوانـده ميشود. بيگمان االله، آگاه و داراي لطف بيكران است» احزاب۳۴

مي گويد: پس همسران ايشان از اهل بيت قرار گرفتنـد چـون در همـه ايـن آيات آنان مخاطب هستند، پس جايز نيست كه آنان را در هيچ موردي خارج از اهل بيت قرار داد. پايان سخن ابن قيم رحمه االله.

واالله تعـالي اعلـم ، و در آنچـه گفتيم ان شاء االله كفايت است.

برگرفته شده از کتاب:احترام و تقدير متبادل بين صحابه و اهل بيت(رض)-تالیف مرکز پژوهش ها و مطالعات موسسه ی آل و اصحاب

]]> http://khademolquran.ir/1394/12/16/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%d9%8a/feed/ 0

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار