تبلیغات

برگزاری اردوی “قدس شناسی” در استان کرمانشاه

Article Image
۱۷ فروردین ۱۳۹۳

انجمن فرهنگی اقصی «آفاق» فروردین امسال اقدام به برگزاری اردوی فرهنگی-آموزشی «قدس شناسی» در استان کرمانشاه کرد.

به گزارش سایت آفاق، ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۹۳، این اردوی یک روزه به همت برخی از اعضا و هواداران ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻗﺼﯽ “آفاق” برگزار شد.
مسئول برگزاری این اردو در گفت و گو با سایت آفاق ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ را ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻭ ﺣﻤﯿّﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﺱ ﻭ ﺍﻗﺼﯽ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻻﻗﺼﯽ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ دانست.

در این اردو، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺪﺱ ﻭ ﺃﻗﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺟﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺍﺳﺮﺋﯿﻞ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﯼ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ، ﺍﺳﺮﺋﯿﻞ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻗﺪﺱ ﻭ ﺃﻗﺼﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﺮﺍﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﻭ ﺍﺷﺎﺭﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪﺁﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎﯼ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﯾﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از سوی دیگر، سرودهای حماسی و ﻧﻤﺎﻫﻨﮓﻫﺎیی با موضوعیت قدس و مسجد الاﻗﺼﯽ پخش شد، و در بخشی دیگر از فعالیت های اردو، برخی جوانان به قرائت اشعاری پرمحتوا درباره قبله نخست مسلمانان پرداختند و مسئول اردو نیز در پایان از جوانان غیور خواست که برای رهایی مسجد الاقصی و سرزمین فلسطین از اشغال صهیونیست ها دعا کنند.

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﯿﺰ، ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ :ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ) ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ، ﻗﺪﺱ ﻭ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮﺩﯼﺳﺎﺯﯼ، ﻓﺮﻭﺵ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ؟ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ شرکت کنندگان در اردو ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺷﺪ.

A 2 A 3 A 4 A 8 A 11 A 13 A 14

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار