تبلیغات

آداب دوستی و همنشینی نزد گذشتگان صالح:

Article Image

۰۱/۱۸/۱۳۹۶ 3 نمایش

به اشتراک گذاری

آداب الصحبه عند السلف:

قال ابن مسعود رضی الله عنه:

“کنا إذا افتقدنا الأخ أتیناه , فإن کان مریضا کانت عیاده , وإن کان مشغولا کانت عونا , وإن کان غیر ذلک کانت زیاره”

آداب دوستی و همنشینی نزد گذشتگان صالح:

ابن مسعود رضی الله عنه می فرمایند:

“هرگاه برادری را نمی دیدیم به خانه اش می رفتیم،اگر مریض می بود،فضل عیادت مریض را کسب می کردیم،و اگر مشغول امری می بود،کمکش می کردیم،و اگر غیر از اینها می بود زیارتی می بود!”

مقاله پیشنهادی

الشیخ بن باز رحمه اللّٰه: لباس المرأه العاری دلیل غضب اللّٰه علیها،لأن آدم و حواء …

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار